Spreuken en citaten over bevrijding – wijsheden, oneliners en aforismen over bevrijden


De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding van de ziel van de hartstochten.
Aristoteles

Schilderen wat ik ervaar en vertalen wat ik voel is als een grote bevrijding. Maar het is ook werk, zelfonderzoek, bewustzijn, kritiek en ploeteren.
Balthus

Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.
Bijbel, Psalm 32:7

De waarheid zal jullie bevrijden (Veritas vos liberabit).
Bijbel, Johannes 8:32

De schepping zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Bijbel, Romeinen 8:21

Ik heb er altijd naar gestreefd de stem te verheffen voor de hoop op een wereld waarin haat plaats maakt voor respect en onderdrukking voor bevrijding.
Theodore Bikel

Vooroordelen die ontstaan zijn uit de rede zijn de slechtste vooroordelen, want de rede is het enige instrument voor de bevrijding van vooroordelen.
Allan Bloom

Zichzelf vrij maken van woorden is bevrijding.
Bodhidharma

Ik heb alles achtergelaten, door de vernietiging van al mijn begeerten heb ik bevrijding bereikt.
Siddharta Gautama Boeddha

Zoals de machtige oceaan één smaak heeft, de smaak van zout, zo heeft mijn leer ook één smaak: de smaak van bevrijding.
Siddharta Gautama Boeddha

Je bereikt de grote bevrijding niet door discipline alleen, niet door het naleven van je geloften en je moreel te gedragen, niet uitsluitend door te leren, op te gaan in samadhi en ook niet door in afzondering te leven.
Boeddha, Dhammapada 19:271

Laat het verleden achter je, vergeet de toekomst en geef het heden op. Heb je zo je gemoed bevrijd van elke gewoonte, ga dan naar de verre oever van het bestaan en doorbreek de cyclus van geboorte en dood.
Boeddha, Dhammapada 23:348

Wraak lokt alleen maar geweld uit, geen helderheid en werkelijke vrede. Ik denk dat bevrijding van binnenuit moet komen.
Sandra Cisneros

De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
Albert Einstein

Bij bevrijding gaat het erom dat je naar buiten treedt, je leven herstructureert en zelf handelt.
Jane Fonda

Als je de sleutel naar bevrijding zoekt, is er slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is: er is helemaal geen sleutel tot bevrijding. Het goede nieuws is: de deur staat altijd open.
Jan Kersschot

Bevrijding is stoppen waarde te hechten aan het waardeloze.
Olette Luitwieler

Ik ben voorstander van de bevrijding van alle mensen, niet alleen van de zwarte mensen, de vrouwelijke mensen en de homoseksuele mensen.
Richard Pryor

In een belangrijk opzicht stemmen alle mystiek en esoterisch strevende mensen met elkaar overeen: allen zoeken zij geestelijke en structurele bevrijding. De methoden mogen zeer verschillend zijn, of zelfs tegengesteld, de neiging, de drang, het zoeken, ze zijn volkomen gelijk.
Jan van Rijckenborgh

De kunstenaar produceert voor de bevrijding van zijn ziel. Het is zijn natuur om te creëren, zoals het de natuur van water is om van de berg af te stromen.
Somerset Maugham

Voor de meeste mensen is lijden hun spirituele leraar. Want uiteindelijk brengt ontwaken bevrijding.
Eckhart Tolle

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid automatisch van angst bevrijd.
Marianne Williamson

Een meester vroeg: ‘Wie houdt je tegen?’ De leerling antwoordde: ‘Niemand.’ Toen zei de meester ‘Waarom zoek je dan bevrijding?’
Zen-mondo