Citaten over kind – aforismen over kinderen

Als je denkt als een kind, is je verbeeldingskracht vrij en is alles mogelijk.
Criss Angel

Men voedt zijn kind niet op met zijn kennis maar met zijn karakter.
Lucien Arréat

In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt.
Simone de Beauvoir

Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen. Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen. Wie niets heeft, kent geen zorgen.
Boeddha

Ik heb de indruk dat we allemaal ter wereld komen als kinderen die liefde willen hebben, en als we geen liefde kunnen krijgen, nemen we in plaats daarvan genoegen met macht.
Jean Shinoda Bolen

Geloven en weten zijn twee rails, die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind.
Godfried Bomans

Hij haalt aan vrouwen in wat hij als kind te kort gekomen is.
Godfried Bomans

Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder.
Phil Bosmans

Ik wilde mijn kind naar een gehoorzaamheidscursus sturen. Maar het wou niet.
Wiet van Broeckhoven

Kind dat met een slecht rapport thuiskomt aan zijn vader: ‘Wat denk je? Is het erfelijk of ligt het aan mijn omgeving?’
Wiet van Broeckhoven

Toen ik geboren werd, was ik zo ontroerd dat ik begon te wenen als een klein kind.
Wiet van Broeckhoven

Van kinderen kan je heel veel leren. Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van je geduld.
Wiet van Broeckhoven

Om het kind dat diep in ons slaapt onder een dikke laag frustratie en verwaarlozing weer tevoorschijn te brengen is veel aandacht en rust nodig.
Michel Butor

Een mens die een kind slaat, doodt liefde.
Ben Cami

We zullen niet leren om samen in vrede te leven wanneer we elkaars kinderen doden.
Jimmy Carter

De houding van een kind tegenover alles is de houding van een kunstenaar.
Willa Cather

Het werk wacht wel tot je je kind de regenboog hebt laten zien. Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk.
Patricia Clifford

Een wonderkind is een kind van wie de ouders veel fantasie hebben.
Jean Cocteau

Kinderen hebben meer behoefte aan modellen dan aan critici.
Carolyn Coats

Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde.
Bill Cosby

Er zijn drie manieren om iets gedaan te krijgen: het zelf doen, huur iemand in of je kinderen verbieden het te doen.
Mona Crane

Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet alleen maar een technicus, hij is ook een kind dat geconfronteerd wordt met natuurverschijnselen die net zoveel indruk op hem maken als sprookjes.
Marie Curie

Elk kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.
Peter Darbo

Want geen wees in de wijde wereld kan zo verlaten zijn als het kind dat verstoten is van de liefde van een levende ouder.
Charles Dickens

Je huis schoonhouden zolang je kinderen nog opgroeien, is als sneeuwruimen voordat het heeft opgehouden met sneeuwen.
Phyllis Diller

Voor vrouwen zijn de jaren met kinderen zoals oorlogsjaren voor mannen: ze tellen dubbel.
Françoise Dorin

De mooiste erfenis die men een kind kan geven is toestaan zijn eigen weg te gaan, geheel op eigen krachten.
Isadora Duncan

Ouders vergeven kun kinderen die gebreken het moeilijkst, welke zij zelf hun hebben bijgebracht.
Marie von Ebner-Eschenbach

We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open.
Harry Edwards

Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven.
Albert Einstein

Ik denk dat jonge kinderen in de westerse middenklasse aan ongelooflijke angsten onderhevig zijn.
Anne Enright

De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden.
Erich Fromm

Volwassen worden, is een kind kunnen zijn zonder schaamte.
Jan Foudraine

Ik ben niet getrouwd, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen.
Herman Finkers

Hoe vreemd is het wanneer een illusie sterft. Het is alsof je een kind hebt verloren.
Judy Garland

Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Kahlil Gibran

Uw kinderen zijn niet uw kinderen. Ze zijn de zoons en dochters van het verlangen van het leven naar voortzetting van zichzelf. Ze kwamen door u maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze niet tot u.
Kahlil Gibran

De ware geboorte heeft niet plaats wanneer de moeder van het kind, doch pas wanneer het kind van de moeder verlost wordt.
Jan Greshoff

Vooroordeel is het kind van onwetendheid.
William Hazlitt

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben.
Theodore Hesburgh

Een kind is geen vaas, die de moeder moet vullen, maar een vuur dat zij moet ontsteken.
Herodotes

Het gekwetste kind in veel vrouwen is een meisje dat al van kinds af aan geleerd is dat ze iets anders dan zichzelf moet worden, haar ware gevoelens moet ontkennen om zo anderen aan te trekken en te behagen.
Bell Hooks

Een man in de midlifecrisis lijkt op een kind dat met Pasen nog sinterklaascadeautjes verwacht.
Hedda Hopper

Het geheim van genie is om de geest van het kind ook op oude leeftijd nog mee te dragen, wat betekent dat je nooit je enthousiasme verliest.
Aldous Huxley

Als kind wilde ik al niet naar de anti-autoritaire kindercrèche. Maar mijn vader zei: je moet.
Fons Jansen

Het leven heeft soms iets van een wreed mysterie. Een kind dat onschuldig wordt geboren is gelijk ter dood veroordeeld.
Fons Jansen

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.
Carl Gustav Jung

Bij elke stap moet het kind toegestaan worden om de echte ervaring van het leven te ervaren; de doornen mogen nooit van de rozen geplukt worden.
Ellen Key

Ik heb een droom, dat ooit mijn vier kleine kinderen in een land zullen leven waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur maar op hun karakter.
Martin Luther King

Erfelijkheid: datgene waarin men gelooft wanneer men een intelligent kind heeft.
Alfred Kinsey

Het hart van de mens, dat niet getroffen wordt door de lieflijke glimlach van het kind, is nog in slaap.
Inayat Khan

Vanaf het moment waarop een kind de naam van een vogel leert, zal het die vogel nooit meer écht zien.
Jiddu Krishnamurti

De adolescentie is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen.
Harvey Kurzmann

Er bestaat niet zoiets als het recht van de vrouw op een kind, maar er is wel het recht van het kind op een moeder.
Gertrud von Le Fort

Ouders moeten boeken rondslingeren als ‘verboden’ als ze willen dat hun kinderen lezen.
Doris Lessing

Niks mogen vond ik als kind al illegaal.
Loesje

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.
Loesje

Zoek je het kind in jezelf, blijkt het buiten te spelen.
Loesje

De onopgeloste disharmonieën in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis.
Friedrich Nietzsche

Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had.
Friedrich Nietzsche

Een kind is zichbaar geworden liefde.
Novalis

De feiten laten zien dat de doodstraf weinig doet om criminelen af te schrikken. Ik denk wel dat er bepaalde misdrijven zijn die zo walgelijk zijn – zoals massamoord of moord en verkrachting van een kind – dat het gerechtvaardigd is als de gemeenschap haar woede laat zien en dit soort misdadigers de uiterste straf oplegt.
Barack Obama

Toen haar kind kwam, gaf de moeder haar beroep van pedagoge op.
Hugo Olaerts

De meeste generaals zijn als kind begonnen met een onschuldige vliegenmepper.
Jan-Willem Overeem

Wie kinderen ongelukkig maakt, is een crimineel.
Charles Péguy

Gooi gerust af en toe het badwater weg, er zit niet altijd een kind in.
Alexander Pola

Redt het kind, en er zullen geen mensen meer te verbeteren of te straffen zijn.
Jean-Luc Randall

Kinderen ter wereld brengen is fantastisch. Mijn zuster gilde zo luid dat ze de hele buurt wakker maakte….. En dat was nog maar tijdens de conceptie.
Joan Rivers

Behalve misschien kinderen hebben, is niets zo toekomstgericht als tuinieren.
Renate Rubinstein

Als kind ben je jezelf en weet en zie je alles profetisch. En dan gebeurt er opeens iets en stop je met jezelf te zijn; je wordt wat anderen je dwingen te zijn. Je verliest je wijsheid en je ziel.
Jean Rhys

Elk kind is in zeker opzicht een genie, en elk genie is in zeker opzicht een kind.
Arthur Schopenhauer

Een goede opvoeder zet het kind op het paard, een slechte tilt het erover.
Gerda I.M. Spronck

Ik ben absoluut blij dat ik geen kinderen heb. Ik bedoel, iedereen hoeft niet op dezelfde manier te leven. En zoals iemand zei, iedereen met een baarmoeder hoeft niet een kind te hebben net zo min als iedereen met stembanden een operazanger moet zijn.
Gloria Steinem

Vrouwen bestrijden in hun kinderen met bijzondere ijver de gebreken van hun  echtgenoot en van diens familie.
Carmen Sylva

We moeten, denk ik, veel eerder beginnen met het onderwijzen van onze kinderen in de geestelijke gezondheid van geweldloosheid.
Alice Walker

De opvoeding van een kind moet beginnen honderd jaar voordat het wordt geboren; bij zijn grootouders.
Samuel Ellis Wishard