Citaten over groeien

Uit een klein zaadje kan een machtige stam groeien.
Aeschylus

Vernietig het zaad van het kwaad, of het zal tegen je ruïne op groeien.
Aesop

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.
Afrikaans spreekwoord

Alles wat aandacht krijgt groeit.
Anoniem

Een baan die precies bij je past remt je ontwikkeling.
Anoniem

Groeien staat voor onder andere evolueren, expanderen, groter worden, ontplooien, ontwikkelen, stijgen, toenemen, uitbreiden, vermeerderen, vooruitkomen,
Anoniem

Snoei geeft bloei.
Anoniem

Dan zijn wij niet meer onmondig…., maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
Bijbel, Efeziërs 4 : 14

Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.
Bijbel, Psalm 62 : 11

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Bijbel, Psalm 92 : 13

Hij moet wassen (groeien), ik moet minder worden.
Bijbel, Johannes 3 : 30

Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.
Bijbel, Matthéüs 6 : 28

Ga niet door het leven, maar groei door het leven.
Eric Butterworth

Dankbaarheid helpt je om te groeien; dankbaarheid brengt vreugde en plezier in je leven en het leven van allen die om je heen zijn.
Eileen Caddy

Je zult nooit groeien, tenzij je iets probeert wat je nog niet beheerst.
Ralph Waldo Emerson

Ontwikkel een passie voor leren. Dan zul je nooit ophouden met groeien.
Ralph Waldo Emerson

Ook onder doornstruiken groeien rozen.
Desiderius Erasmus

Vertrouwen is niet iets wat je zomaar kunt grijpen, het is een toestand van zijn waar je in moet groeien.
Mahatma Gandhi

Veel onderwijs van vandaag is ineffectief. Veel te vaak geven we jonge mensen geplukte bloemen, terwijl we hen zouden moeten leren hoe zij hun eigen bloemen kunnen kweken.
John W. Gardner

Iedereen wil iemand zijn, niemand wil groeien.
Johann Wolfgang von Goethe

De huidige structuren van productie en consumptie hebben een maatschappij gecreëerd die verslaafd is aan onduurzame groei, en waarin tegelijk de kwaliteit van leven niet of nauwelijk meer toeneemt.
Tim Jackson

Geestelijke groei is de enige reden van ons bestaan op aarde.
Elisabeth Kübler-Ross

Liefde is de bloem die je moet laten bloeien.
John Lennon

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
Jan Ligthart

Geef de mens de ruimte om te groeien in plaats van de economie.
Loesje

Groei, wanneer wordt de economie nou eindelijk eens volwassen?
Loesje

Volg je de ontwikkelingen of ontwikkel je jezelf?
Loesje

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.
Abraham Maslow

We zijn verbonden aan een tredmolen die steeds sneller draait, maar nergens toe leidt. Als gevolg van het steeds meer produceren van fysieke goederen hebben we kwalitatieve waarden als rust, kameraadschap, schoonheid en gezonde omgevingen verloren. De toenemende consumptie van fysieke goederen leidt tot verdere aantasting van ons milieu en onze cultuur.
Dennis Meadows

Een boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels uit de aarde trekt, zweeft niet ten hemel, maar valt om.
Harry Mulish

Als we blind een religie, een politiek systeem of een literair dogma aannemen, worden we automaten en houden we op te groeien.
Anaïs Nin

Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren. Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt.
Norman Vincent Peale

We kunnen alleen mentaal en spiritueel groeien door problemen.
M. Scott Peck

Je krijgt niet wat je wilt, maar wat je voor je innerlijke groei nodig hebt.
Annemarie Postma

Schrijf om begrepen te worden, spreek om gehoord te worden, lees om te groeien.
Lauwrence Clark Powell

Onze toekomst komt binnen en rijpt in ons lang voordat ze geschiedt.
Rainer Maria Rilke

Mensen groeien door ervaring als ze het leven eerlijk en moedig tegemoet treden.
Eleanor Roosevelt

Harmonie zorgt ervoor dat kleine dingen groeien. Gebrek aan harmonie zorgt ervoor dat grote dingen vervallen.
Sallust

Aan je persoonlijkheid werken kan geen kwaad, tenzij je gelooft dat je die persoonlijkheid bent. Hoe hard je er ook aan werkt, de persoonlijkheid zal nooit in staat zijn werkelijke vervulling te schenken.
Nin Sheng

Wanneer je anderen dient, zul je groeien. Zo eenvoudig is het.
Michael Stelzner

Het is niet waar dat het opgaande deel van de cyclus goed is en het neergaande deel slecht. Dat is alleen zo in het oordeel van het verstand. Groei wordt gewoonlijk beschouwd als positief, maar er is niets dat altijd kan blijven groeien. Als groei, in wat voor vorm dan ook, zou doorgaan, zou het uiteindelijk uitmonden in iets monsterachtigs en destructiefs. De ontbinding is nodig om ruimte te maken voor nieuwe groei.
Eckhart Tolle

Ga uit je comfort zone. Je kunt alleen groeien als je bereid bent om je ellendig en onprettig te voelen als je iets nieuws probeert.
Brian Tracy

De mooiste bloemen en sappigste vruchten groeien op onder gedolven mesthopen.
Julien de Valckenaere

Er moet veel onkruid worden verdelgd om mooie bloemen te kweken.
Julien de Valckenaere

Je dient te groeien van binnenuit. Niemand kan je leren spiritueel te zijn. Er is geen andere leraar dan je eigen ziel.
Swami Vivekananda

De goddelijke vonk woont in u; laat deze groeien.
Ella Wheeler Wilcox

Alles wat leeft heeft de ingeboren drang om tot bloei te komen. Het enige wat de mens ervan weerhoudt om zich te ontplooien, zijn de ideeën die hij heeft over zichzelf.
Erik van Zuydam