De godsvonk, geestvonk, lichtvonk, graankorrel, parel, lotus, oeratoom, roos of rozeknop in het hart van de mens

Volgens vele authentieke spirituele tradities bevindt zich in het middelpunt van het menselijke stelsel een onsterfelijk en goddelijk principe dat slaapt, maar dat kan ontwaken en een proces van bewustwording en vernieuwing in gang kan zetten. Dat principe is voor de zintuigen niet waarneembaar, maar het kan wel worden ervaren en wordt aangeduid met symbolische woorden als godsvonk, geestvonk, graankorrel, parel, geest in de vallei, en lotus. De rozenkruisers spreken in dit verband vaak over de rozenknop en de roos in het hart. Hieronder volgen tekstgedeelten over de goddelijke vonk uit de syllabus van de cursus Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning.

Op het ontmoetingspunt van de horizontale en de verticale balk van het kruis ontvouwt zich de roos, als symbool van de geestvonk in ons hart, die een roep vanuit het oorspronkelijke levensveld in de mens kan laten klinken. Zo vormt zich het rozenkruis

Wie positief op deze roep reageert, gaat zich innerlijk op de verticale stroom richten. Hij schept daardoor de mogelijkheid de roos tot volle bloei te brengen, dat wil zeggen, zijn ware bestemming te realiseren. 

Als de roos, de geestvonk, ‘ontwaakt’, ervaren wij dit als een innerlijk heimwee. Er gaat dan een verlangen uit naar Gnosis, omdat het aanrakende licht hiertoe aanzet. De verwerkelijking van dit verlangen vraagt om medewerking van de mens. Hij zal zijn leven willen aanpassen aan wat hij nu van binnen als ‘waar’ ervaart. Waar in de zin van het eerder genoemde ‘wonder’. 

(…)

Gnosis is in diepste wezen de oorzaak van de zoektocht van iedere mens naar hogere vervulling. De geestvonk in het hart drijft de mens tot het zoeken naar eenheid, liefde, vrijheid en alomvattend weten. De verklaring van dit zoeken vinden we niet in het ego. 

(…)

We kunnen ons de microkosmos voorstellen als een bolvormig, elektromagnetisch systeem met het geestvonkatoom als kern. Om die kern bevindt zich de viervoudige persoonlijkheid. Rondom die persoonlijkheid bevindt zich een krachtveld. Benamingen voor dit veld zijn: ademveld, aurische sfeer of veld. 

(…)

Als een beloftevol begin ligt de parel in ons hart: in het kleine ligt het grote verborgen. Als het koninkrijk Gods binnen in ons. Zo ligt in het hart de sleutel verborgen voor het oplossen van het mysterie ‘mens’. Het is daar waar elk leven begint en eindigt, maar ook waar het eindige leven overwonnen kan worden in een geheel nieuw leven. 

Ieder zoeken naar verlossing, naar verlichting, moet daarom in het hart beginnen.
Nog niet wetend waar het ons zal brengen, kunnen wij slechts vertrouwen. Vertrouwen dat onze onwetendheid in weten zal veranderen. Dat is het doel van alle Gnosis, de mensheid te leiden uit de duisternis tot in het licht. 

Bron: Gedeelten uit de syllabus met verkenningen van de cursus Rozenkruis en Gnosis

Eén gedachte op “De godsvonk, geestvonk, lichtvonk, graankorrel, parel, lotus, oeratoom, roos of rozeknop in het hart van de mens

  1. Guido Paratge

    Wat ik in dit prachtige artikel mis, is de diepere genostiche betekenis van het misterie van Golgotha!
    Het is de ‘Christus in u en u in Christus’ dat hier het antwoord zou moge zijn, vanuit het Al-Éne mystieke lichaam ervaren.

    “9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld”. (Kolossenzen 2:9,10). Zo ook de hoog ingewijde Johanes op zijn wijze ons dit inzicht verschafte.

    Het is de Roos (graankorrel) in ons hart dat haar Licht verkrijgt van de Bron der bronnen.

Reacties zijn gesloten.