Cursus Rozenkruis en Gnosis 2022 – serie van 9 bijeenkomsten van het Gouden Rozenkruis in 15 plaatsen

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2022: MEER LEZEN EN AANMELDEN

In de bovenstaande Engelstalige video spreken Petra Augrandjean-Karres en Peter Huijs over gnosis aan de hand van drie boeken:

In het woordenboek wordt Gnosis verklaard als ‘diepere kennis en innerlijk inzicht in mens, wereld en godsdienst’. We kunnen het ook omschrijven als ‘levende kennis van het hart’, die het mysterie van het menselijk bestaan onthult. Gnosis wekt het hart zoals een bloem zich uit de knop ontvouwt. Door de warme lichtstralen die haar beschijnen kan zij zich openen. Zo zal de diepere kennis die in het hart besloten ligt, zich kunnen openbaren. Een mens kan dit ervaren als een innerlijk herkennen, een zeker weten van iets dat niet te benoemen valt.

In gnostieke geschriften wordt dan ook gezegd dat Gnosis een kracht is of een licht dat niet uit de ons bekende natuur voortkomt maar uit de goddelijke liefde. Dit licht is voortdurend werkzaam in de wereld en maakt zich kenbaar aan hen die daar ontvankelijk voor zijn.

Dat kun je gaan verkennen gedurende negen bijeenkomsten in één van de centrumgebouwen van het Gouden Rozenkruis. De verkenningen hebben niet de intentie om een filosofie van rozenkruisers over te dragen, maar om met elkaar universele kennis, gnosis, te onderzoeken. Gnosis is echter zo veelomvattend, dat er slechts een klein deel aan de orde kan komen. Dat kan echter al voldoende zijn om in jezelf een proces op gang te brengen.

Avondcursus 2022 in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Doornspijk, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Maastricht, Rotterdam en Utrecht: 
Start: dinsdag 13 september 20.00 uur. Vervolgdata: 27 september – 14 en 28 oktober – 8, 22 en 29 november – 13 december

Ochtendcursus 2022 in Alkmaar, Bergen op Zoom, Doornspijk, Eindhoven, Haarlem en Utrecht:
Start: vrijdag 16 september 10.00 uur. Vervolgdata: 1, 22 en 29 oktober – 11 en 25 november, 2 en 16 december

De kosten bedragen 50 euro voor de 9 bijeenkomsten (contant op eerste of tweede bijeenkomst, geen pin). Inschrijven is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbare ruimte. De laatste bijeenkomst is landelijk en zal worden gehouden in een nader te bepalen weekend in januari 2023 op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven.

 

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2022: MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Welke onderwerpen komen aan bod?  

Introductie verkenningen Rozenkruis en Gnosis (op dinsdagavond 6 september en vrijdagochtend 9 september)

Verkenning 1: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: Een onsterfelijk beginsel in de mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Een geopend hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Nieuw denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2022: MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Op welke adressen, startdata en tijden worden de verkenningen geven in 2022?

 • Alkmaar, Oudegracht 114, dinsdag 13 september, 20.00 uur
 • Alkmaar, Oudegracht 114, vrijdag 16 september, 10.00 uur
 • Amsterdam, Keizersgracht 123, dinsdag 13 september, 20.00 uur
 • Arnhem, Velperweg 58, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, vrijdag 16 september 20.00 uur
 • Den Haag, Bazarstraat 20, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Doornspijk (Noverosa), Badweg 12, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Doornspijk (Noverosa), Badweg 12, vrijdag 16 september 10.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, vrijdag 16 september 10.00 uur
 • Enschede, Lasondersingel 188, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, vrijdag, 16 september 10.00 uur
 • Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 13 september 20.00 
 • Hoorn, Breed 26, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, dinsdag 13 september 20.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, vrijdag 16 september 10.00 uur 

Inschrijven:  klik op de link van de betreffende plaats.

LEES MEER OVER DE DRIE BOVENSTAANDE BOEKEN VOOR VERDERE VERDIEPING