Cursus Rozenkruis en Gnosis – serie van 9 bijeenkomsten van het Gouden Rozenkruis in 14 plaatsen – najaar 2024

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS NAJAAR 2024: MEER LEZEN EN AANMELDEN

De ontzagwekkende schoonheid van de kosmos weerspiegelt zich ook in ons wezen. Er is een even groot mysterie in onszelf als buiten onszelf gelegen. Dat mysterie noemen we gnosis, de kennis van het hart. Het is een innerlijk herkennen, een intuïtief weten. Deze kennis is als een gids die de weg wijst naar innerlijke vernieuwing. Gnosis is een bron van kennis waaruit nieuw en helder inzicht kan ontstaan. Inzicht over onszelf, over onze mogelijkheden nú in dit leven, waar wij volop in staan. Wat gebeurt er in mij, in ons, in wat voor ontwikkeling staan wij?

Dit willen we met elkaar verkennen in negen bijeenkomsten, waarvan er acht op verschillende locaties in het land zijn en een negende op het landgoed Renova te Bilthoven (10.30-16.00 uur). Je bent van harte welkom.

‘Wat speelt zich af in de wereld waarin we leven? Wat ervaren we daarvan in onszelf? Vindt daar een ontwikkeling plaats die ons echt verandert? Ervaren wij innerlijk een hogere impuls, een prikkeling tot iets nieuws, tot levensvernieuwing? Een vernieuwing die niet van buiten, maar van binnenuit komt?’

Over dit soort vragen willen we spreken in de cursus Rozenkruis en Gnosis. Spreekt het je aan en wil je je hierin verdiepen, dan ben je van harte welkom. De cursus kun je volgen in een van de centra van het Gouden Rozenkruis.

In het woordenboek wordt Gnosis verklaard als ‘diepere kennis en innerlijk inzicht in mens, wereld en godsdienst’. We kunnen het ook omschrijven als ‘levende kennis van het hart’, die het mysterie van het menselijk bestaan onthult. Gnosis wekt het hart zoals een bloem zich uit de knop ontvouwt. Door de warme lichtstralen die haar beschijnen kan zij zich openen. Zo zal de diepere kennis die in het hart besloten ligt, zich kunnen openbaren. Een mens kan dit ervaren als een innerlijk herkennen, een zeker weten van iets dat niet te benoemen valt.

In gnostieke geschriften wordt dan ook gezegd dat Gnosis een kracht is of een licht dat niet uit de ons bekende natuur voortkomt maar uit de goddelijke liefde. Dit licht is voortdurend werkzaam in de wereld en maakt zich kenbaar aan hen die daar ontvankelijk voor zijn.

Dat kun je gaan verkennen gedurende negen bijeenkomsten in één van de centrumgebouwen van het Gouden Rozenkruis. De verkenningen hebben niet de intentie om een filosofie van rozenkruisers over te dragen, maar om met elkaar universele kennis, gnosis, te onderzoeken. Gnosis is echter zo veelomvattend, dat er slechts een klein deel aan de orde kan komen. Dat kan echter al voldoende zijn om in jezelf een proces op gang te brengen.

Avondcursus 2024 in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Den Haag, Doornspijk (conferentiecentrum Noverosa), Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Maastricht (let op: start op vrijdag 13 september) Rotterdam en Utrecht: 
Start: dinsdag 10 september 20.00 uur. Vervolgdata: 24 september – 8, 15 en 29 oktober – 12 en 26 november – 10 december

Ochtendcursus 2023 in Arnhem (let op: aangepaste tijd 13.30 uur), Bergen op Zoom, Eindhoven en Rotterdam:
Start: vrijdag 13 september 10.00 uur. Vervolgdata: 27 september – 11 en 18 oktober – 1, 15 en 29 november, 13 december

De kosten bedragen 50 euro voor de 9 bijeenkomsten (contant op eerste of tweede bijeenkomst, geen pin). Inschrijven is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbare ruimte. De afsluitende bijeenkomst is landelijk en zal worden gehouden op een nader te bepalen zondag in januari 2024 op het landgoed  Renova in Bilthoven en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Voor een vegetarische lunch wordt gezorgd.

Welke onderwerpen komen aan bod?  

Introductie verkenningen Rozenkruis en Gnosis (op dinsdagavond 3 september en vrijdagochtend 6 september)

Verkenning 1: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: Een onsterfelijk beginsel in de mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Een geopend hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Nieuw denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het landgoed Renova in Bilthoven

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS NAJAAR 2023: MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Op welke adressen, startdata en tijden worden de verkenningen geven in 2024?

 • Alkmaar, Oudegracht 114, dinsdag 10 september, 20.00 uur
 • Amsterdam, Keizersgracht 123, dinsdag 10 september, 20.00 uur
 • Arnhem, Velperweg 58, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Arnhem, Velperweg 58, vrijdag 13 september 13.30 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, vrijdag 13 september 10.00 uur
 • Doornspijk (Noverosa), Badweg 12, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, vrijdag 13 september 10.00 uur
 • Enschede, Lasondersingel 188, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, vrijdag 13 september 20.00 uur
 • Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 10 september 20.00 
 • Hoorn, Breed 26, dinsdag 12 september 20.00 uur
 • Hoorn, Breed 26, vrijdag 13 september 10.00 uur
 • Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, vrijdag 13 september 10.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 10 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, vrijdag 13 september 10.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, dinsdag 10 september 20.00 uur

Inschrijven:  klik op de link van de betreffende plaats.

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS NAJAAR 2024: MEER LEZEN EN AANMELDEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS