Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning – negendelige cursus van de School van het Gouden Rozenkruis

DOWNLOAD DE FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2019 (PDF, 2 A4)

1. Waarom is ‘Rozenkruis en Gnosis’ de belangrijkste cursus van het Rozenkruis? 
Als je nog niet hebt deelgenomen aan de negendelige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis’, nodigen we je hierbij van harte uit om dat alsnog te doen. Waarom? Omdat het dé manier is om kennis te maken en vertrouwd te raken met het gedachtegoed van Rozenkruis. Bovendien geeft deelname aan de negen verkenningen je toegang tot drie verdiepende bijeenkomsten, waarna je desgewenst het lidmaatschap van de School van het Rozenkruis kunt aanvragen.

2. Welke onderwerpen komen in de cursus aan bod?  

Verkenning 1: De verbinding tussen rozenkruis en gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: De tweevoudige mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en de opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Het geopende hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Het nieuwe denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven, zaterdag 25 mei 2019 10.00 – 16.00 uur

3. Op welke adressen, startdata en tijden wordt de cursus geven in 2019?
01-02 Alkmaar, Oudegracht 114, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
22-01 Amsterdam, Keizersgracht 123, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
29-01 Arnhem, Velperweg 58, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
01-02 Arnhem, Velperweg 58, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
29-01 Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, dinsdag, 10.00 – 22.00 uur
29-01 Den Haag, Bazarstraat 20, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
01-02 Den Haag, Bazarstraat 20, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
05-02 Doornspijk, Badweg 12, dinsdag, 14.00 – 16.00 uur
29-01 Eindhoven, Dierenriemstraat 4, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
01-02 Eindhoven, Dierenriemstraat 4, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
04-02 Enschede, Lasondersingel 188, maandag, 20.00 – 22.00 uur
29-01 Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, dinsdag, 20.00-22.00 uur
29-01 Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
01-02 Haarlem, Zakstraat 8, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
29-01 Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
29-01 Hoorn, Sint Eloystraat 106, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
29-01 Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
29-01 Rotterdam, Avenue Concordia, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur
01-02 Rotterdam, Avenue Concordia, vrijdag, 10.00 – 12.00 uur
29-01 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, dinsdag, 20.00 – 22.000 uur

4. Hoe is de cursus tot stand gekomen?
De cursus die nu bekend staat als ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’ bestaat al zo’n zeventig jaar, maar de inhoud en de werkwijze zijn in de loop van de jaren steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Daarin gaat het niet alleen om beproefde filosofische ideeën die een machtig perspectief bieden, maar vooral ook om de praktijk in het dagelijkse leven, dat door een ruimer mens- en wereldbeeld in een heel ander licht komt te staan. In de cursus zijn meerdere citaten opgenomen uit boeken van Rozenkruis Pers.

5. Hoe is de cursus Rozenkruis en Gnosis georganiseerd en hoe kan ik inschrijven?
In januari/februari 2019 zullen 19 cursussen van start gaan in 14 plaatsen in Nederland, met een frequentie twee keer per maand een bijeenkomst van twee uur. In Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Haarlem en Rotterdam worden zowel een ochtendcursus als een avondcursus gehouden. De kosten voor deelname aan de negen bijeenkomsten bedragen 50 euro. Dit is inclusief syllabus en koffie/thee.

INSCHRIJVEN VOOR DE  CURSUS ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’

DOWNLOAD DE FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2019 (PDF, 2 A4)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *