Tag archieven: gnosis

De ontwikkeling van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis na 1945

BESTEL GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA – HARDBACK

BESTEL GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA – EBOOK

In het kader van het 100-jarig bestaan van het Gouden Rozenkruis in 2024 is het zinvol om op deze website aandacht te besteden aan de geschiedenis van deze geestesschool. Begin 2024 zijn er drie teksten daarover uit Geroepen door het wereldhart gepubliceerd die ook kunnen worden beluisterd. Hieronder volgen de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 18 van het boek Gnosis – Stromen van Licht in Europa van Peter Huijs.

De oorlogsjaren zijn zeer belangrijk geweest in het bewustzijn van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Want terwijl de oude orde onderging, ging ook de werkzame kracht van de oude occulte stelsels ten onder, en konden zij in de nieuwe tijd geen rol van betekenis meer spelen. Meteen na de bevrijding op 5 mei 1945 is het fundamentele principe van het nieuwe werk ingezet. Op 16 augustus 1945 schrijft J. van Rijckenborgh: Lees verder

Zomerkampen van de rozenkruisers in de jaren dertig op de Haere bij Doornspijk op de Veluwe

BESTEL ‘GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

In het kader van het 100-jarig bestaan van het Gouden Rozenkruis in 2024 is het zinvol om op deze website aandacht te besteden aan de geschiedenis van deze geestesschool. Begin 2024 zijn er drie teksten daarover uit Geroepen door het wereldhart gepubliceerd die ook kunnen worden beluisterd. Hieronder volgen de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 18 van het boek Gnosis – Stromen van Licht in Europa van Peter Huijs.

Momenteel is de School van het Gouden Rozenkruis , die begonnen is met J. van Rijckenborgh (1896-1968), zijn broer Z.W. Leene (1892-1938) en Catharose de Petri (1902-1990) een levende en stevige organisatie, werkzaam in vele landen van de wereld, en waarvan vele tienduizenden in de loop der jaren kennis hebben genomen. Dat is niet altijd zo geweest. In de eerste periode van het Werk had men de beschikking over slechts enkele centra, en vanaf 1934 één conferentie-plaats. Dat was te Doornspijk, en deze kon alleen in de zomer worden benut. Daar werden de eerste conferenties gegeven. Wat er aan eenvoudige gebouwen stond, werd in de Lees verder

22 Rozenkruis nu! Gaan wij in het licht der gnosis

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 22
Gaan wij in het licht der gnosis (hymne 168)
1 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22

BESTEL REVEIL

Onze planeet, onze aarde, is een bepaald deel ván het Zonnelichaam, in het Zonnelichaam. Zij, onze aarde, bevat verschillende strata, verschillende lagen, waarvan de buitenste ons stoffelijke levensveld, de ethersfeer en de astrale sfeer vormen. Buiten de astrale sfeer gaat het aardelichaam procesmatig, langzaam, over in het Zonnelichaam. Men zou de aarde dan ook inderdaad Lees verder

Hymne 168: Gaan wij in het licht der Gnosis

 

1 HYMNE 29 – 2 HYMNE 181 – 3 HYMNE 45 – 4 HYMNE 32 – 5 HYMNE 159 – 6 HYMNE 168 – 7 HYMNE 60 – 8 HYMNE 78 – 9 HYMNE 193 – 10 HYMNE 2 – 11 HYMNE 118 – 12 HYMNE 152

GA NAAR HET ONLINE JAARPROGRAMMA 2024: ROZENKRUIS NU!

Gaan wij in het Licht der Gnosis
tot ’t gewijde Tempelhuis.
Toont nu met gespreide armen
’t Levend Gouden Rozenkruis. Lees verder

Reins Licht – roman over de gnosis in gewone mensentaal van Ingrid Huting-van Niejenhuis


BELUISTER HET GESPREK OVER REINS LICHT

BESTEL REINS LICHT – IN APRIL 2024 VAN € 19,50 VOOR € 12,50

‘Voor het eerst in mijn leven begreep ik dat het heimwee dat ik al heel lang heb – ik noem het heimwee naar hoe het was toen alles begon – van alle tijden is. Mensen in alle eeuwen hebben dat heimwee gekend. De een werd er religieus van, de ander schreef er boeken over, een derde vereerde Moeder Aarde.’ 

De roman ‘Reins licht’ van Ingrid Huting-van Niejenhuis gaat over Rein, over zijn leven en zoektocht naar het waarom van het leven, aangewakkerd door de drie beroemde levensvragen uit de oudheid. Gedurende zijn leven blijft Rein zich vragen stellen, maar de antwoorden vindt hij dichterbij dan hij vermoedt. In het boek gaat de schrijfster ook in op bekende spirituele leraren:  Hermes Trismegistus, Lao Zi, Rumi, Max Heindel (fakkeldrager van het Rozenkruis 19), Jiddu Krishnamurti en Etty Hillesum. Ook besteedt zij aandacht aan onder andere de katharen en het Aramees ‘Onze Vader’. Lees verder