13 Rozenkruis nu! Gesprek de auteur van ‘Reins licht’

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 13
Gesprek met de auteur van ‘Reins licht’
30 maart 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13

BESTEL REINS LICHT, TIJDELIJK VAN € 19,50 VOOR € 12,50

Deze maand maart stond in de het teken van tempellied 45 met de titel ‘Diep in mij woelt en spreekt een stem. Dat is één van de weinige tempelzangen die echt gaan over jezelf. Daarom hebben we gekozen voor een boek dat daarop aansluit: Reins licht. Het is geschreven door Ingrid Huting. Van 30 maart tot en met 30 april 2024  kan het boek met zeven euro korting worden aangeschaft.

  • Voor wie is het boek ‘Reins licht’ geschreven?
  • Heeft de naam van de hoofdpersoon, Rein, iets te maken met het zuivere gemoed? 
  • Ben jij Rein?
  • In hoeverre komt de structuur van het lied overeen met de structuur van het boek ‘Reins licht’?
  • In hoofdstuk 16 wordt gesproken over de broeder- en zusterband. Leven die broeders en zusters in deze wereld of leven die in een andere wereld?

BESTEL REINS LICHT, TIJDELIJK VAN € 19,50 VOOR € 12,50

 

TEMPELLIED 45

Diep in mij woelt en spreekt een stem
van ’t Hemelse Jeruzalem,
de Woon van ’t Licht, de Bron van Kracht,
waaruit het Al werd voortgebracht,
en reeds eonen wordt gewacht,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

’t Zwaard van de preherinnering
graaft nu geheel mijn wezen in,
geeft mij geen rust, bij dag noch nacht.
’k Weet dat er op mij wordt gewacht
in Gods oneind’ge hemelpracht,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

’k Dacht mij een eenzaam mensenkind.
Nu weet ik dat ik word bemind,
dat er ontelb’re broeders zijn
en zusters die mijn vrienden zijn,
die al zo heel lang wachtend zijn,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

Ja, ik ga op tot ’t Heilig Vuur.
Kom, ik wil gaan nog in dit uur.
Ga met mij mee naar ’t Vaderland,
en volgen wij de Liefdehand,
in ’t licht van vuurge liefdebrand:
Het pad van ’t Kruis,
naar ’t eeuwig Thuis.

Amen.

BESTEL REINS LICHT, TIJDELIJK VAN € 19,50 VOOR € 12,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER LICHT