4 Rozenkruis nu! Gesprek de auteur van ‘Geroepen door het wereldhart’

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 4
Gesprek met de auteur van Geroepen door het wereldhart
27 januari 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART, TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 17,50

Vandaag heb ik, Doride Zelle, een gesprek met auteur Peter Huijs over zijn boek Geroepen door het wereldhart. Dit in het kader van het online-programma Rozenkruis nu!, waarbij het thema van de maand januari geïnspireerd is op tempellied 29: Er zweeft een roep de wereld door, bestemd voor ieder mens’.

  • Wat bedoel je met het wereldhart?
  • Appelleert het wereldhart ook aan ons als mens?
  • Hoe is dit boek opgebouwd en welke thema’s laat je spreken?
  • Heb je nog een vooruitblik voor na het jaar 2024?

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART, TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 17,50

 

TEMPELLIED 29

Er zweeft een roep de wereld door,
bestemd voor ieder mens.
Zijn klank bereikt het luist’rend oor,
zijn draagkracht kent geen grens.
En zij die deze roep verstaan,
ontvangen nieuwe kracht bij ’t gaan.
Op ’t Pad van duisternis tot Licht
is deze Godenstem een gift.
Met vaste hand
naar ’t wenkend Vaderland.

Na schemering en duisternis
treedt ’t Licht ons tegemoet.
De Bron die in ’t verborgen is,
stroomt dan in overvloed.
Het Vuur des Geestes is ontbrand,
het straalt en glanst naar alle kant.
Geroepen door het wereldhart,
rijst boven vijandschap en smart,
de Daad als kracht,
tot heerlijkheid en macht.

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART, TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 17,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN PETER HUIJS