Geroepen door het wereldhart – een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de geestesschool

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (FREE PDF)

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

In Geroepen door het wereldhart geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld hervinden de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van de School van het Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden. 

INHOUD

Woord vooraf door J.R. Ritman
Voorbericht van de schrijver
Inleiding op het boek

DEEL 1: DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS – DE VOORBEREIDING IN HET WERELDWERK

1. Natuurziel en wereldhart

2. Het keerpunt vorm je zelf

 • De Haarlemse jaren: eerste cirkel van ontwikkeling
 • De invloed van een Haarlemse predikant: A.H. de Hartog
 • Het axioma van Jacob Boehme als innerlijk richtsnoer
 • De Hartogs maatschappelijk engagement
 • Wat betekent dat, zelf het keerpunt vormen?

3. De geestelijke lijn. Het wereldwerk begint

4. Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship

 • Het herkennen van de geestverwantschap
 • Terugkeer tot de eenvoud
 • Een duidelijke en logische verklaring van de wereld en de mens
 • Een pioniersgroep treedt naar voren
 • Op weg naar een vrijplaats in de wereld
 • Het ideaal van Rudolf Steiner, een geheime rozenkruiserskring

DEEL II: DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS – HET WERK VAN Z.W. (WIM) EN JAN LEENE

5. Het werk in Nederland

 • 1924-1935, de eerste periode – het Nederlandse Rozekruisersgenootschap
 • Tijdschriften en Publicatiebureau
 • De samenwerking en de sleutel: het werk van Johann Valentin Andreae
 • De nieuwe, autonome grondslag.

6. Londen. Het vinden van de drie manifesten

 • 1935, de Fama fraternitatis, de Confessio fraternitatis de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis anno 1459
 • Een nieuwe dimensie van geestverwantschap
 • De sfeer waarin zij ontstaan
 • Tobias Hess als geestelijke vader
 • Paracelsus als de peetvader van de klassieke rozenkruisers
 • Het geestelijk testament van de orde van het Rozenkruis
 • Aanzet tot een overkoepelende internationale federatie

7. Het belang van innerlijke en uiterlijke tempelbouw

 • 1935-1946, de tweede periode
 • de eerste vuurtempel en een stroom zelfstandige publicaties

8. De Aquarius-bond

9. De zomerkampen op ‘De Haere’ van 1934-1940

10. Drie schrijvers

Het oeuvre van Jan Leene, Wim Leene en Cor Damme

11. Geestelijke gemeenschap, geestelijke intelligentie

 • 1938-1940, de centrale rol van Z.W. Leene als spiritueel leider
 • Diens overlijden en de nieuwe raad van beheer met H. Stok-Huizer
 • De wondere kerstnacht
 • De periode na Z.W. Leene tot aan 1940
 • De laatste Rozekruiskampen op ‘De Haere’

12. Onder druk brand ik het felst

 • Plunderingen in Haarlem en Doornspijk
 • Verhoor door de Gestapo
 • Bezinning en reflectie
 • Het werk in de illegaliteit
 • Het Bergrede-leven

13. Een periode van bezinning

 • Nieuwe wegen van inwijding
 • terug naar het oorspronkelijke christelijke begin
 • De voorgaande broederschap
 • De bewustwording van het wereldwerk
 • Het nieuwe teken – De hermetische levensbasis

DEEL III: HET LECTORIUM ROSICRCIANUM – DE OPBOUW VAN DE GEESTESSCHOOL

Beginselverklaring van het Lectorium Rosicrucianum

14.De nieuwe aanpak

 • 1946-1957, de derde periode
 • De christelijk-hermetische gnosis
 • De stichting van het nieuw-gnostieke rijk

15. Elckerlyc – Renova

16.Een nieuwe Fama of Roep van de broederschap R.C.

17. Een vrije werkplaats – de school als autonome organisatie

 • De reis naar Frankrijk
 • De conferenties in de eerste helft van de jaren vijftig
 • De Renovaserie

18. De verzegeling in de keten van de broederschap

 • De ontmoeting met A. Gadal
 • De Driebond van het Licht
 • Een periode van koortsachtige activiteit
 • De eerste buitenlandse conferentieoorden van het Lectorium Rosicrucianum.
 • Brazilië en het werk van Cor Damme

19. De schatkamer van de universele broederschap

 • 1957-1968, de vierde periode
 • Het Tehuis Sancti Spiritus in de moderne tijd
 • Hermes is de oerbron: De Egyptische Oergnosis.
 • De verklaringen van de Rozenkruisersmanifesten.
 • De wijsheid van het pad is universeel
 • De commentaren op de Daodejing (Tao Teh King)
 • Nog eenmaal Egypte
 • Valentinus en de Pistis Sophia – de boeken van de Verlosser

20. Aquarius als een apotheose van de geest

 • De conferenties van Renova in 1963
 • Christian Rosenkreuzheim te Calw in 1964
 • J. van Rijckenborghheim te Bad Münder in 1965
 • In 1966 te Basel
 • In 1967 te Toulouse

DEEL IV: DE ZEVENVOUDIGE WERELDBROEDERSCHAP

21. Het werk consolideert zijn structuur

22.De publicaties van Catharose de Petri

 • De symboliek van twee geestelijke figuren
 • Het Levende Woord
 • Leef zoals een zielemens zou leven

DEEL V: HET WERK VANUIT HET TEHUIS SANCTI SPIRITUS

23. De totstandkoming van het gnostieke rijk

 • 1990-2001, Het werk van de zevenvoudige wereldbroederschap
 • De grote triade
 • De Pistis en de Sophia
 • Nieuwe impulsen en initiatieven van de internationale spirituele leiding.
 • Zeven regio’s.
 • De symposia op conferentieoord Renova.
 • Conferentiedagen in het J. van Rijckenborgh-centrum te Haarlem
 • De Bibliotheca Philosophica Hermetica in het licht van de universele Gnosis
 • Verdere uitbouw van het werk

24. Besluit

 • ‘De liefde die redding zijt’
 • een getuigenis van Catharose de Petri

Naschrift
Algemene Bibliografie
Bibliografie
Register

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (PDF)

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART