Tagarchief: Catharose de Petri

20 Gnosis nu! – Woe wei

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 20
Woe wei
14 mei 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20

Vele mensen bestrijden de schijn in het leven. Zij houden onveranderlijk het lelijke, het onzegbaar lelijke over. Als u dan, als oprecht zoekend mens, in die hoek zit waarin reeds de oude Chinese Bijbel u heeft gedreven, als u, door alle schijn en uiterlijk vertoon heen de grauwe ellende en uitzichtloosheid van deze natuurorde herkent en doorleeft, dan is er voor u tenslotte maar één oplossing: u losmaken van deze dualistische natuurstaat, u volstrekt afwenden van deze wereld van de schijn, en het pad gaan van de transfiguristische revolte. Lees verder

Gnostieken en rozenkruisers – hoofdstuk 8 van ‘De grote omwenteling’ van J. van Rijckenborgh en C. de Petri uit 1950

 


BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

Als wij tot u spreken over gnostieken en rozenkruisers en u de zin van ons bedoelen wilt verstaan, moet u zich op een objectief en onbevooroordeeld standpunt plaatsen. Eeuwenlang is namelijk de gehele westerse mensheid terzake van het gnosticisme en de rozenkruiserij opzettelijk in een foutieve denkrichting gedreven. Tengevolge van dit perfide proces is de massa losgescheurd van elke aanraking met de Universele Leer en een willoos slachtoffer van diverse wereldmachten geworden.

Allen die uit eigen innerlijke drang weer binding trachten te zoeken met de universele waarheid, worden bij hun onderzoek sterk gehandicapt door hun ingekapselde bewustzijn, door een ongewilde bevooroordeeldheid die uit het bloedswezen voortkomt. Allen die het pad naar het hogere leven hebben gezocht, kunnen Lees verder

Hij die sterft en niet verloren gaat geniet het eeuwigdurende leven – De Chinese Gnosis, hoofdstuk 33-3 (afsluiting)

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

De onderstaande tekst is het laatste hoofdstuk (33-3) van De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Deze is gebaseerd op strofe 33 van de Daodejing in de vertaling van Henri Borel

Wij hopen dat u uit het voorgaande duidelijk geworden is wat Lao Tse bedoeld heeft met hoofdstuk 33 van de Tao Teh King. Hij heeft daarin in enkele krachtige lijnen voor zijn leerlingen heel de receptuur van de vrijmaking geschetst, zo, dat zij die als het ware in Lees verder

19 Gnosis nu! – De Chinese Gnosis

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 19
De Chinese Gnosis
7 mei 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19

De brontekst voor het boek De Chinese Gnosis is de Tao Teh King (ook bekend als de Daodejing) geschreven door Lao Tse, die leefde in de 6e eeuw voor Christus en naar men aanneemt de stichter van het taoïsme is. De stichters van het Gouden Rozenkruis, Jan van Rijckenborgh en
Catharose de Petri, hebben deze diepgaande tekst van commentaren voorzien.

Wat een moed, energie en inzicht hebben Lees verder

Woord vooraf en inleiding van ‘De Chinese Gnosis’: J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri over de Tao Teh King

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

De Tao Teh King (of Daodejing) die wordt toegeschreven aan Lao Zi wordt hier gelezen als gnostiek geschrift. Gnosis is de kennis die de mens toegang geeft tot de weg naar verlossing. Het is een tekst die alles bevat wat de zoeker naar de waarheid nodig heeft. De auteurs Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri in hun commentaar: ‘Iedere leerling op het pad moet de Tao Teh King lezen en herlezen. Waarom? De Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken, door zelfovergave in woe-wei.’ De auteurs becommentariëren hier de eerste 33 van de 81 verzen. Hieronder volgen het woord vooraf, de inleiding en de inhoudsopgave.

WOORD VOORAF

 

Sedert de Tao Teh King, het klassieke werk van de Chinese wijze die reeds eeuwenlang bekend staat onder de naam Lao Tse, in het jaar 1823 in de westerse wereld bekend werd door de Lees verder