Tag archieven: Emmaüs

De diepere betekenis van het verhaal van de Emmaüsgangers – gedeelte uit het actieboek ‘Het Levende Woord’

BESTEL HET LEVENDE WOORD

In het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24 : 11 – 35) worden wij verplaatst in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Er is een hevige bewogenheid onder de discipelen. Want het grote probleem voor de meesten Lees verder