Tag archieven: Emmaüs

23 Rozenkruis nu! Van het gnosisvuur vervuld

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 23
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
8 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Het licht van de gewone natuur begint te dalen. De zon der geboorte is al aan de horizon zichtbaar. De avond valt. De crisis is daar:

Toen zij (de Emmaüsgangers, red.) dichtbij het dorp waren gekomen waar zij heen gingen, hield Jezus zich alsof Hij verder wilde gaan. Maar zij dringen sterk bij hem aan: ‘Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald.’ En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Toen Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het. Nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Lees verder

De Emmaüsgangers – hoofdstuk 19 van ‘Het levende woord’ van Catharose de Petri

BESTEL HET LEVENDE WOORD

De zesenveertig op zichzelf staande hoofdstukken van dit boek van Catharose de Petri (één van de oprichters van de School van het Rozenkruis) vormen een nimmer opdrogende bron van kracht, een waarlijk Levend Woord, waar iedere zoeker die hunkerend uitziet naar zieleverlossing, steeds weer dankbaar uit zal putten. Het Woord, de Logos waar het Johannesevangelie mee begint, is de emanatie van de scheppende goddelijke macht. Hij die de woorden van het eeuwige leven, de macht van het Woord bezit, kan hen die de waarheid zoeken overtuigen, transformeren, veranderen. Hieronder volgen de tekst van het negentiende hoofdstuk (De Emmaüsgangers) en de inhoudsopgave.

Zodra de lichtradiatie Christi u aangeraakt heeft, dat wil zeggen: zodra zij in uw ademveld is binnengevoerd, volgt er een reactie uwerzijds, en op die reactie volgt er noodwendig een proces in u. Lees verder