Tag archieven: Het levende woord

52 Transfiguratie nu! Lichtkracht uitstralen

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 52 (slot)
Lichtkracht uitstralen
30 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De zeven oerstromen van de Logos vertonen geen verstrengeling van goed en kwaad, van licht en duister. Zij zijn zonder enige onderbreking alomtegenwoordig en onveranderlijk in krachtsbetoon. Lees verder

51 Transfiguratie nu! Het liefdevuur van de kosmische Christus

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 51
Het liefdevuur van de kosmische Christus
23 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Weet dat het liefdevuur van de kosmische Christus zijn stralen uitgiet over allen die hun gehele zijnstoestand wijden aan de bouw van een nieuwe Christuskosmos, en die zich als zodanig aan deze nieuwe Dag des Heren wegschenken. Zo nu wordt sedert de dageraad van de Adamitische ontluistering gearbeid voor wereld en mensheid, om de gevolgen van de zonden in volkomenheid weg te nemen en om het vervallen Paradijs in de oude glorie te herstellen. Lees verder

47 Transfiguratie nu! Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 47
Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid
25 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Als een dienaar van de Gnosis zich aan de navolging Christi houdt – als hij geheel volgens de geestordewet tracht te leven en daarvan getuigt en als zodanig een levend voorbeeld is voor anderen, in welke levenssituatie hij zich ook bevindt – dan straalt, bij alles wat zulk een dienaar doet en zegt, het zuivere, spirituele leven ván hem. Daarom kan een geestordewet alleen dan worden nagevolgd, als men in het volle geloof staat van die geestordewet en in het zuivere ontwikkelingsproces van het endura. Lees verder

46 Transfiguratie nu! Zodat ‘de ander in mij’ kan groeien

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 46
Zodat ‘de ander in mij’ kan groeien
18 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Zodra de lichtradiatie Christi u heeft aangeraakt, dat wil zeggen: zodra zij in uw ademveld is binnengevoerd, volgt er een reactie van uw kant, en op die reactie volgt een noodzakelijk proces. Nemen wij nu eens aan dat die lichtaanraking u werkelijk in het proces van de opstanding, van de hemelvaart en tot de Heilige Geestingang zou voeren. Lees verder

11 Gesprekje van de maand november: Het levende woord

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor november wordt ingegaan op het boek dat centraal staat in die maand: Het levende woord.

BESTEL HET LEVENDE WOORD