41 Transfiguratie nu! Het openbarende licht

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 41
Het openbarende licht
14 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Jezus is het wondere symbool van het gnostieke licht, zoals zich dat in de nieuwe ziel openbaart. Dat licht is op aarde neergedaald. Dat licht kan zich ook in u openbaren en dat licht is de weg, de waarheid; dat licht breekt het leven voor u open. Er is geen andere methode. In dat licht is de ganse waarheid gelegen en wie dat licht ziet en de waarheid proeft, die moet eruit gaan leven.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing, deel 2 van de Rozenserie
Hoofdstuk 5: Inzicht, de eerste trede tot het gaan van het pad

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

Een rozenkruisers leest de Bijbel als een weg die je innerlijk gaat. Johannes, ook de ‘voorloper’ van Jezus genoemd, maakt het mogelijk dat het gnostieke licht, dat als lichtvonk in ieder menselijk hart is neergedaald, zich werkelijk kan openbaren. Johannes, ben jij en Johannes ben ik. Je hoort de roep van de gnosis, van het licht. En daarmee ontvang je inzicht om de weg voor het licht in je leven vrij te maken. Bijbels gezegd: ‘Johannes maakt de paden recht’.

Merk je dat deze woorden een gigantische betekenis voor je leven ontsluiten?

Je streeft naar betekenis. Je verlangt er misschien naar om van betekenis te zijn voor de samenleving of je werk, voor je gezin, of geliefde, je naaste, voor de natuur.
Kiezen voor de levenswijze van Johannes opent een betekenis die allesomvattend is. Immers ‘licht’ doordringt al wat is, bezielt, geeft vreugde en doet leven. Daarom schrijft Catharose de Petri: ‘dat licht breekt het leven voor u open’.
Een mens als Johannes heeft vooral aandacht voor de stem van de ziel in zijn hart. Zo leert hij die stem kennen. En wat je kent, kun je liefhebben. Een Johannes-mens heeft het licht meer lief dan zichzelf.

Het gaat er niet om te zoeken naar de algemene zin van het leven. Het leven vraagt jou de specifieke zin op te sporen van jouw leven. Wat jouw specifieke levenstaak is, jouw concrete opdracht, wat jouw verantwoordelijkheid is, op een bepaald tijdstip. Neem je die verantwoordelijkheid voor je eigen leven, door dik en dun, door lijden en moeilijke levensomstandigheden heen, dan spreekt door al wat je doet en onderneemt, de stem van de ziel in je: weet dat ik, het licht, altijd bij je ben, volg mij. Want: ‘Het licht is de weg, de waarheid en het leven’. Daarom zegt een rozenkruiser: Jesu mihi omnia, Jezus, het licht is mij alles.

Licht schenkt zicht op de zin in jouw leven.
Wat er ook in de grote wereld of in je particuliere wereld gaande is:
Jouw eigen manier om licht vrij te maken maakt het verschil.
Het geeft je leven een onzegbaar diepe, voor altijd blijvende betekenis.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE