30 Transfiguratie nu! Mensenliefde

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 30
Mensenliefde
29 juli 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Wie de roos tot waarlijk leven brengt, wordt van stonde aan een gered, een bevrijd mens. Maar het gewaad van de roos moet geweven worden door het offer der liefde, door het offer der dienende liefde. Het opgeven van het zelf en het verlangen met de woonstede uit de hemel te worden overkleed, is niet voldoende; nee, daarnaast en daardoor moet het mensheidsdienende offer komen.

Waar? In de wereld der bevrijden? Nee, in de wereld van het lijden! Zulk een mensheidsdienaar zal het plan der noodorde volkomen vervullen. En hij zal door het offer der liefde volkomen overwinnen. Hij zal worden overkleed met het gouden gewaad.

Uit: Zeven stemmen spreken
Hoofdstuk 21: Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi


BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

Dat je weet van die onvergankelijke rozenkern in je hart
Dat je haar werkzaamheid ervaart…
Dat je luistert en haar aanwijzingen in je leven tilt…
Dat zij je leven in het licht zet…
met inzicht, energie, perspectief…
en jij verlichting ervaart… dat is mooi en waardevol…
want de gouden glans van de roos spreidt zich om je heen…
en straalt naar buiten de kosmos in voor anderen…
maar het is niet voldoende.

Je ontvangt verlichting maar ook de kracht tot daden van verlossing. Als je rozenziel zich opheft tot het licht van de wereldziel, de Christusgeest en geest en ziel zich verenigen, is het nog niet af. Het plan is de vereniging van geest, ziel en… lichaam, van geest, ziel en aardelichaam. Alleen daden van mensenliefde verbindt de aarde en haar mensen met de lichtwereld. Daden van mensenliefde verlossen wereld en mensheid uit de eenzijdigheid van het stoffelijke leven.

Door je in te zetten voor de wereld, voor mensen in de wereld, zonder enig eigenbelang, zonder van die wereld te zijn – maak je het heilig drievoud ‘geest, ziel en lichaam’ waar. In de kracht van de Christus bouw je mee aan de hemel-aarde. En door liefdedaad weef je een nieuw gewaad, een nieuw etherisch lichaam, het gouden bruiloftskleed.

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00