12 Transfiguratie nu! Levenshouding

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 12
Levenshouding
25 maart 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9

 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12

Een levende ziel is een mens die het bruiloftskleed bezit. Het bruiloftskleed is een mystieke aanduiding voor een ziel die verlicht is, die de weg van transfiguratie gaat. Zulk een levende ziel is in waarlijke zin een kind Gods geworden. Zulk een levende ziel is alomtegenwoordig, staat in de eeuwigheid, is onaantastbaar, en heeft bovendien nog de beschikking over het natuurgeboren lichaam als instrument om te kunnen werken voor wereld en mensheid.

Hoe bereikt u, als leerling van het leven, deze levende zielestaat? Voeg u daartoe naar de voorwaarden van de Driebond van het Licht.

U bezit de leer, dat is de kennis van de weg die tot deze nieuwe zielenstaat leid. 
Door werkelijk verlangen komt deze kennis naar u toe, raakt zij u aan. Breng dan haar met onmiddellijke ingang, in dagelijks beleven, van uur tot uur in toepassing en dus: levenshouding. Dan zullen de vruchten spoedig blijken gaan. Dan zal door vele hongerenden van deze vruchten gegeten kunnen worden. De spil waarom alles draait is: levenshouding.

Uit: Het Levende Woord
Hoofdstuk 31: Levenshouding

BESTEL HET LEVENDE WOORD

De essentie van de School van het Rozenkruis is Geest. Geest verbindt, geest verheft. Daarmee wordt de ziel geladen en die kun je bewust uitstralen en vooral inzetten voor anderen, zonder er iets voor terug te verwachten.

De oude wijzen stelden hun leerlingen wel de vraag:
‘Je ziel in het licht houden, kun je dat?’
Als je je ziel in het licht houdt, dan breng je haar bij de Geest.
Waar Geest is, is Liefde, is Kracht.
Als vanzelf word je dan een blij mens. Een mens met een stralende stille aanwezigheid.

Zo’n levenshouding kun je natuurlijk niet forceren.
Het vergt diepe bezinning op jezelf, op jouw leven.
Jezelf steeds maar weer onderzoeken en daardoor reinigen.
Maar vooral ook tijd en ruimte maken om je te verheffen.
Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, dat kan al door het lezen van ‘geestelijke’ teksten.

Er is zoveel beschikbaar waar je je op kunt afstemmen.
Maar het is natuurlijk een hulpmiddel en niet het leven zelf.
De verheffing naar de geest, je ziel in het licht houden, vergt oefening,
En dat leer je door je te bezinnen, je te reinigen, je te verheffen en daaruit te leven.

LEES OVER IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT