Tag archieven: transfiguratie

39 Transfiguratie nu! Drie hemelen, drie toestanden van overkoepeling

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 39
Drie hemelen, drie toestanden van overkoepeling
30 september 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Iedere serieuze leerling die de Geestesschool binnenkomt is opgenomen in het Levende Lichaam van de School en komt direct het Eerste Mysterie binnen. Zo’n leerling wordt dan opgenomen of opgetrokken in de eerste der hemelen van het nieuwe levensveld. Dat wil zeggen dat hij vatbaar wordt voor een stralingsveld van gnostieke aard, dat zich geheel bij uw toestand-van-zijn aanpast. Lees verder

38 Transfiguratie nu! Tempelsymboliek

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 38
Tempelsymboliek
23 september 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Er is een vuur van vernieuwing geboren, een vuur van Renova! Daarom ziet u in het midden van de Renovatempel, die aan deze volkomen nieuwe goddelijke arbeid gewijd is, een waterbekken, waarin een sprankelende roos is aangebracht. Tijdens de diensten zijn de leerlingen daaromheen gegroepeerd.

Iets van de roos, symbool voor de nieuwe ziel,  heeft een enigszins serieuze leerling reeds waar gemaakt in het eigen leven. Waar dit het geval is, wordt het zó gesteld: onze roos en ons levenskruis plaatsen wij in het midden van de Renovatempel en wij vertrouwen ze toe aan het levende water van de vernieuwing.  Lees verder

37 Transfiguratie nu! Het oog, transformator van lichtkracht

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 37
Het oog, transformator van lichtkracht
16 september 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

U weet dat het oog straalt. Het oog vangt lichtstralen op en zet daardoor de andere zintuiglijke functies aan het werk. Ons oog is altijd gericht op een zeker punt, om het even of het een innerlijke of een uiterlijke blik is. Ons oog zet ook het denken, het willen en het gevoelen aan; werkt daar althans mee samen.  Lees verder

34 Transfiguratie nu! De invloed van de planeet Saturnus

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 34
De invloed van de planeet Saturnus
26 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

U, schrijver van deze brief, die in het bijzonder arbeidt onder de stralingsinvloed van het getal acht, gevoelt daardoor bij tijd en wijle zeer sterk de invloed van de planeet Saturnus, die, zoals u weet, symbolisch het getal acht vertegenwoordigt, en die, volgens astrologische overlevering, de poortwachter van de Tempel is. Het is Saturnus die de sleutels van het Heiligdom bewaart.

Saturnus, de laatste der zeven planeten die tot ons stelsel behoren, het stelsel waarvan de Zon het middelpunt is, noemt men: de planeet van begrenzing, van verzoeking en loutering. Als zodanig bestemd voor degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand, beproeving. Lees verder

8 Gesprekje van de maand augustus: Brieven

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor augustus wordt ingegaan op het thema van de maand: Brieven.