Tag archieven: Brieven

Gelukkig is degene die niets is – brieven van Krishnamurti aan een jonge vrouw

BESTEL DEGENE DIE NIETS IS

‘Wees soepel van geest. Ware kracht ligt niet in stoer en sterk zijn, maar in buigzaamheid. Een boom die buigzaam is, blijft ook in een storm overeind. Zorg dat je je kracht haalt uit een alerte geest.’ Jiddu Krishnamurti was een wereldfiguur die zich het lot van de hele wereld aantrok. Tussen 1948 en begin jaren zestig was Krishnamurti makkelijk toegankelijk, en veel mensen gingen in die tijd naar hem toe. Tijdens wandelingen, in persoonlijke ontmoetingen en via brieven bloeiden relaties op. Krishnamurti schreef de brieven in Gelukkig is degene die niets is aan een jonge vriendin die, er zowel geestelijk als lichamelijk slecht aan toe, hem af en toe bezocht. Ze zijn geschreven tussen juni 1948 en maart 1960 en getuigen van een zeldzaam mededogen en grote helderheid.

De leer en het geneesproces ontvouwen zich, scheiding en afstand vallen weg; de woorden stromen als vanzelf op papier, geen enkel ervan is te veel. Genezing en onderricht vinden Lees verder

De toekomst – machtige lichtkrachtinwerkingen en een ontzaglijke reiniging – Catharose de Petri in ‘Brieven’ uit 1986

DOWNLOAD LETTERS (FREE PDF)

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

De heer J. van Rijckenborgh heeft in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis een toekomstbeeld geschetst dat vele facetten heeft en daardoor veelzijdig kan worden belicht. Men zou kunnen zeggen dat de mensheid momenteel in een overgangsstadium leeft, waardoor wij ons tot op heden nog Lees verder

34 Transfiguratie nu! De invloed van de planeet Saturnus

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 34
De invloed van de planeet Saturnus
26 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

U, schrijver van deze brief, die in het bijzonder arbeidt onder de stralingsinvloed van het getal acht, gevoelt daardoor bij tijd en wijle zeer sterk de invloed van de planeet Saturnus, die, zoals u weet, symbolisch het getal acht vertegenwoordigt, en die, volgens astrologische overlevering, de poortwachter van de Tempel is. Het is Saturnus die de sleutels van het Heiligdom bewaart.

Saturnus, de laatste der zeven planeten die tot ons stelsel behoren, het stelsel waarvan de Zon het middelpunt is, noemt men: de planeet van begrenzing, van verzoeking en loutering. Als zodanig bestemd voor degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand, beproeving. Lees verder

8 Gesprekje van de maand augustus: Brieven

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor augustus wordt ingegaan op het thema van de maand: Brieven.

33 Transfiguratie nu! Het gnostieke vuur

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 33
Het gnostieke vuur
19 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het Mysterievuur is het belangrijkste, het verhevenste symbool van God, van de Geest, van de Gnosis, van de Cirkel der Eeuwigheid. De Roos in ons is het potentieel van de God in ons. Zodra dit heilige Vuur begint te branden, ontstaat er een Vuurproces. God zelf treedt dan in. God zelf verheft zijn stem.

In de mens zijn echter vele duistere elementen, vanwege de natuurgeboorte. Die duistere elementen zijn Lees verder