Tagarchief: Brieven

De toekomst – machtige lichtkrachtinwerkingen en een ontzaglijke reiniging – Catharose de Petri in ‘Brieven’ uit 1986

De heer J. van Rijckenborgh heeft in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis een toekomstbeeld geschetst dat vele facetten heeft en daardoor veelzijdig kan worden belicht. Men zou kunnen zeggen dat de mensheid momenteel in een overgangsstadium leeft, waardoor wij ons tot op heden nog Lees verder

De verbrekende stromen van Aquarius – gedeelte uit hoofdstuk 2 van het boek ‘Brieven’

De tijden versnellen zich. Aangezien deze gang van wereld en mensheid zich veel sneller voltrekt dan de mens had kunnen vermoeden, kan men dergelijke processen wel aanduiden als ‘komende’ en ‘in ontwikkeling’, doch hun vibratie en tempo hangen van vele factoren af, die ver boven onze wereld-status gelegen zijn. Althans wij kunnen dat tempo niet voorzien en vaststellen. De Apocalyps van de nieuwe tijd is aangevangen. De innerlijke zijde van de zon heeft zich Lees verder

Brieven: antwoorden van Catharose de Petri op vragen van leerlingen van het Gouden Rozenkruis

BESTEL BRIEVEN

Velen mochten op vragen over uiteenlopende onderwerpen betreffende leer en leerlingschap van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, van Catharose de Petri persoonlijk antwoord ontvangen. Een keur daarvan is hier gebundeld, als handreiking voor vele anderen bij het gaan op het pad. In 45 hoofdstukken van het boek ‘Brieven’ uit 1986 komen vele aspecten van de dagelijkse praktijk aan de orde. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave.  Lees verder

De zeven brieven die Johannes op Patmos schreef aan de zeven gemeenten – Openbaring 2 en 3

Eerste brief: aan Efeze

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:

Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe Lees verder

Boeken van Catharose de Petri: Rozenserie, Brieven en Het levende woord

Het Levende Woord, C.de Petri | hardback | 215 x 144 mm | 313 blz.| € 27,50 bestelnr. 1095 | 9789067320412

Catharose de Petri stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoeker naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten, kan de kandidaat zich openen voor Lees verder