Gelukkig is degene die niets is – brieven van Krishnamurti aan een jonge vrouw

BESTEL DEGENE DIE NIETS IS

‘Wees soepel van geest. Ware kracht ligt niet in stoer en sterk zijn, maar in buigzaamheid. Een boom die buigzaam is, blijft ook in een storm overeind. Zorg dat je je kracht haalt uit een alerte geest.’ Jiddu Krishnamurti was een wereldfiguur die zich het lot van de hele wereld aantrok. Tussen 1948 en begin jaren zestig was Krishnamurti makkelijk toegankelijk, en veel mensen gingen in die tijd naar hem toe. Tijdens wandelingen, in persoonlijke ontmoetingen en via brieven bloeiden relaties op. Krishnamurti schreef de brieven in Gelukkig is degene die niets is aan een jonge vriendin die, er zowel geestelijk als lichamelijk slecht aan toe, hem af en toe bezocht. Ze zijn geschreven tussen juni 1948 en maart 1960 en getuigen van een zeldzaam mededogen en grote helderheid.

De leer en het geneesproces ontvouwen zich, scheiding en afstand vallen weg; de woorden stromen als vanzelf op papier, geen enkel ervan is te veel. Genezing en onderricht vinden tegelijker tijd plaats. ‘Het leven speelt zich af op de rand van de snede, het is een pad dat we met grote zorgvuldigheid, wijs en tegelijkertijd plooibaar, moe ten bewandelen.

Tussen 1948 en begin jaren zestig was Krishnamurti makkelijk toegankelijk, en veel mensen gingen in die tijd naar hem toe. Tijdens wandelingen, persoonlijke ontmoetingen en via brieven bloeiden vriendschappen en relaties op. Krishnamurti schreef de brieven in dit boek aan een jonge vriendin die, gewond naar lichaam en geest, bij hem kwam. Ze zijn geschreven tussen juni 1948 en maart 1960 en getuigen van een zeldzaam mededogen en grote helderheid. De leer ontvouwt zich, de wonden genezen; scheiding en afstand vallen weg; de woorden stromen als vanzelf, geen enkel ervan is overbodig. Genezing en onderricht vinden tegelijkertijd plaats.

Pupul Jayakar

1

Wees soepel van geest. Ware kracht ligt niet in stoer en sterk zijn, maar in buigzaamheid. Een boom die buigzaam is, blijft ook in een storm overeind staan. Zorg dat je je kracht haalt uit een alerte geest. Het kan raar lopen in het leven, zoveel dingen gebeuren onverwachts; met louter verzet los je geen problemen op. Wat je nodig hebt is buigzaam zijn en een open hart.

Het leven speelt zich af op de rand van de snede, het is een pad dat we met grote zorgvuldigheid, wijs en flexibel, moeten bewandelen.

Het leven is zo rijk, het herbergt zoveel schatten. We benaderen het echter met een hart dat leeg is, we weten niet hoe we het met de overvloed van het leven moeten vullen. Innerlijk zijn we arm, en wanneer we rijkdom krijgen aangereikt, weigeren we die. Liefde is gevaarlijk, ze brengt de enige revolutie teweeg die ons volmaakt gelukkig kan maken. Er zijn maar weinig mensen in staat om werkelijk lief te hebben, weinig mensen willen überhaupt liefde. We houden van anderen op onze eigen voorwaarden, gelukkig is degene die niets is waardoor we liefde tot handelswaar hebben gemaakt. We hebben de mentaliteit van een koopman, maar liefde is geen koopwaar, geen kwestie van geven en nemen. Het is een staat van zijn, waarin al onze problemen worden opgelost. Als we naar de bron gaan met slechts een vingerhoedje, wordt het leven een waardeloze toestand, futiel en benepen.

Wat zou de aarde een heerlijke plek kunnen zijn, want er is zoveel schoonheid, zoveel pracht, zo’n onvergankelijke lieflijkheid. We zitten gevangen in onze pijn en doen geen moeite om eruit te komen, zelfs niet als iemand ons de weg wijst.

Je staat in vuur en vlam. In jou brandt een onblusbare vlam van liefde. Je bent er zo vol van dat je haar met iedereen wilt delen, en dat doe je dan ook. Liefde is als een sterk stromende rivier die elke stad, elk dorp voedt en van water voorziet. Ze is vervuild met het vuil van de mensheid dat in haar stroomt, maar al gauw zuivert het water zichzelf en stroomt dan snel weer verder. Niets kan liefde bederven, want ze lost alles in zichzelf op—al het goede en het slechte, al het lelijke en het mooie. Ze is het enige wat van zichzelf eeuwig is.

2

De bomen stonden zo statig, immuun voor onze geasfalteerde wegen en het verkeer. Hun wortels groeiden diep de aarde in, en hun toppen reikten tot in de hemel. Ook wij wortelen in de aarde, en dat hoort ook zo, maar wij klampen ons aan haar vast of strompelen over haar heen. Er zijn maar weinig mensen die naar de hemel opstijgen. Dat zijn de enigen die creatief en gelukkig zijn. De rest maakt op deze mooie aarde door roddel en achterklap elkaar het leven zuur.

Wees open. Leef in het verleden als je moet, maar vecht er niet tegen; als het verleden zich aandient, kijk er dan naar, duw het niet weg, en hou er ook niet te zeer aan vast. Alles wat je hebt meegemaakt in al die jaren, de pijn en de vreugde, de afschuwelijke klappen, de glimpen die je hebt opgevangen van de afscheiding, de voorgevoelens, ja, dit alles zal je rijker maken en schoonheid toevoegen. Het enige wat belangrijk is, is wat je in je hart draagt, en aangezien dat bij jou overstroomt, heb je alles en ben je alles.

INHOUDSOPGAVE

INHOUD

Introductie

Deel 1
Brieven aan een jonge vrouw

Deel 2
Krishnamurti voor de jeugd

Jiddu Krishnamurti
Nandini Mehta

BESTEL DEGENE DIE NIETS IS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER KRISHNAMURTI