Universeel onderwijs – Willem Glaudemans over groeien in goddelijkheid

BESTEL UNIVERSEEL ONDERWIJS

‘Universeel onderwijs’ is voor iedereen want ongeacht onze ontwikkeling tot dusver blijven we ons hele leven leren. Willem Glaudemans biedt onderwijs van en voor de ziel. Dit zielsonderwijs overstijgt schoolsystemen en bestaande onderwijsprogramma’s, het vult aan en geeft kennis en wijsheid die ieder mens ongeacht religie, achtergrond en opvoeding nodig heeft. ‘Universeel onderwijs’ laat de innerlijke goddelijkheid ontwaken en rust je toe voor de nieuwe tijd. Het is het onderwijs van de toekomst, bondig geformuleerd in veelzeggende stellingen.

VOORAF

Dit boek is een manifest, een oproep, en geen verhandeling of betoog, noch een handboek, al staan er praktische levenslessen in voor de jongere generatie. Het is geschreven vanuit het perspectief van de ziel en wijst direct naar waarheden van dat niveau, die ieder op zijn plaats en tijd kan toepassen en inpassen in het bestaande onderwijs wanneer je daarin werkzaam bent, of als (groot)ouder en opvoeder. Het richt zich op de kopgroep van mensen die al met vernieuwing bezig is en niet op het peloton dat niet zo snel verandert. Wanneer de kopgroep een andere richting inslaat, volgt het peloton uiteindelijk vanzelf.

Dit boek geeft inspiratie voor hoe onderwijs en opvoeding eruit kunnen zien, hoe kinderen van deze nieuwe tijd gezien en geholpen kunnen worden te groeien naar wie ze werkelijk zijn. Ieder kan deze inspiratie vertalen naar zijn eigen praktijk als leerkracht, ouder, opvoeder. Dat is een groot geschenk aan de nieuwe generatie.

En voor de jongere generatie: lees vooral deel III met levenslessen voor de nieuwe tijd. Doe er je voordeel mee en neem je plek in.

INLEIDING

Universeel onderwijs is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie of de opvoeding en ontwikkeling tot dusver. Zelfs ongeacht leeftijd, want iedereen blijft immers zijn hele leven leren.

Het is onderwijs van de ziel en ieder mens hier is een ziel. Universeel onderwijs is in de ware zin zielsonderwijs. Het overstijgt schoolsystemen en bestaande onderwijsprogramma’s. Het is een aanvulling daarop en voegt zich daarin, op elk moment, op elke plek, waar mogelijk. Het geeft kennis en wijsheid die ieder mens voor het leven nodig heeft.

Het stimuleert het ontwaken tot de innerlijke goddelijkheid, de wezenskern van ieder mens, en is een toerusting voor de nieuwe tijd. Het is het onderwijs van de toekomst. Het is de toekomst. Zo zal het eens vanzelfsprekend zijn.

1 OPVOEDEN IN GODDELIJKHEID – OUDERS, ONDERWIJZERS EN OPVOEDERS

Ouders, onderwijzers en opvoeders zijn onbeschrijflijk kostbaar; wat zij doen bepaalt de toekomst van de volgende generaties en dus van de mensheid en de wereld. Zij verdienen voor hun inzet en werk alle respect en steun en grote dankbaarheid. Verandering begint vanbinnen en gaat vandaar naar buiten.

1

Een goddelijk kind heeft alle wijsheid en liefde in zich en is hier gekomen om die met de wereld te delen.

2

Ieder goddelijk kind wordt hier met open armen verwelkomd door de goddelijke zielen bij wie het gaat wonen en door de lichtwezens die het hier vergezellen en begeleiden.

3

Een goddelijk kind hoeft alleen gestimuleerd te worden om de wijsheid en waarheid die het in zich draagt naar buiten te brengen en te gaan leven. Het zal dan vanzelf openbloeien, stralen, zijn ziel uitdrukken, zijn missie vervullen en gelukkig zijn.

4

Oude, reguliere onderwijssystemen zijn hiervoor niet toegerust. Ze leggen beperkingen op aan de groei van het goddelijke kind en fnuiken het natuurlijke openbloeien van zijn wijsheid, creativiteit en kennis.

5

In deze tijd komen talloze zielen naar de aarde met een vanzelfsprekende goddelijke wijsheid, die er slechts om vraagt de ruimte te krijgen om zo een grote bijdrage te leveren aan de noodzakelijke bewustzijnsgroei die op aarde gaande is.

6

De onderwijssystemen van de oude tijd drukken kinderen in een mal van cognitie in plaats van hen vrij te laten in een speeltuin van creatie. Ze spreken op deze manier maar een heel klein deel van hun vermogens aan, hun ratio. Hun blik op zichzelf en de wereld wordt hierdoor enorm beperkt.

7

In het onderwijs van de nieuwe tijd gaat het er niet meer om dat kinderen worden opgeleid om een passende baan te vinden binnen de bestaande economie, maar dat ze worden geholpen hun passende plek te vinden binnen het Grote Weefwerk van het universum, waar hun ziel haar missie kan leven en gelukkig kan zijn. Voor iedere ziel is er zo’n plek, dat is de liefde en wijsheid van God, het universum.

8

Onderwijs zou zielsonderwijs moeten zijn. Kinderen zouden als ziel aangesproken en behandeld moeten worden in plaats van als lichaam en ratio. Het zou alles uitmaken wanneer hun intuïtieve kennis en spirituele vermogens zouden worden verwelkomd en gestimuleerd.

INHOUDSOPGAVE

Vooraf
Inleiding

I. Opvoeden in goddelijkheid – Ouders, onderwijzers en opvoeders
II. Goddelijkheid onderwijzen – Universeel onderwijs
III. Opgroeien in goddelijkheid – De jongere generatie – Levenslessen en bouwstenen

  1. Stem van je ziel en stem van het ego
  2. Levensmissie en talenten
  3. Relaties
  4. Zielsontmoetingen
  5. Je goddelijkheid leven
  6. Engelen en helpers
  7. Verslaving
  8. Leven na de dood en zelfdoding
  9. Nieuw wereldbeeld
  10. Tekenen van de nieuwe tijd

Oproep voor de nieuwe tijd
Dankwoord
Aanbevelingen

BESTEL UNIVERSEEL ONDERWIJS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN WILLEM GLAUDEMANS