Citaten over onderwijs

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel.
Joseph Addison

Is de leerling klaar, dan is de meester daar.
Anoniem

Men voedt een kind niet op met de kennis die men bezit, maar met zijn karakter.
Lucien Arréat

De beste leraar is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt.
Bernard Shaw

Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen.
John Dewey

Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen.
T. Edwards

Een van de voordelen van een academische studie is dat zij een jong mens toont hoe weinig hij eraan heeft.
Ralph Waldo Emerson

Het doel van het onderwijs is een leeg denkvermogen vervangen door een open denkvermogen.
Malcolm Forbes

Zelfs het beste onderricht is slechts in staat sluimerende krachten te wekken of tot ontwikkeling te brengen, maar nimmer om iets nieuws te scheppen waartoe de aanleg niet reeds aanwezig is. De schitterendste cursus noch de voortreffelijkste leerboeken zijn tot zo iets in staat.
Wijnaendts Francken

Men kan niemand iets leren; men kan hem alleen helpen het binnen zichzelf te vinden.
Galileo Galilei

Veel onderwijs dat vandaag de dag wordt gegeven is ineffectief. Veel te vaak geven we jonge mensen geplukte bloemen, terwijl we hen zouden moeten leren hun eigen planten te kweken.
John W. Gardner

Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
J. Greshoff

Het cijfersysteem op onze schoolrapporten gaat ervan uit dat voor ieder kind dezelfde norm kan worden aangelegd. Daarom is het volslagen onrechtvaardig.
Fons Janssen

Scholen dienen opvoedingscentra te zijn die zowel de leerling als de opvoeder helpen tot natuurlijke bloei te komen. Die bloei is waar het eigenlijk op aankomt, anders wordt scholing een louter werktuiglijk gebeuren, dat zich alleen richt op een loopbaan, op de uitoefening van een beroep.
Jiddu Krishnamurti

Has the teacher learned anything today?
Loesje

Het nieuwe leren. Vandaag kwam onze leerkracht binnen en zei. Oké, wat willen jullie weten?
Loesje

Onderwijsmethode: vind je iets leuk, dan leer je het vanzelf.
Loesje

Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen.
Nelson Mandela

Het principiële doel van onderwijs is om mannen en vrouwen te vormen die in staat zijn nieuwe dingen te doen, niet alleen maar herhalen wat andere generaties hebben gedaan.
Jean Piaget

Het nieuwe onderwijs dient de rijpere jeugd te leiden langs de lijnen door de Oudere Broeders van de mensheid gewezen, teneinde alle hogere krachten van de mens tot ontwikkeling te kunnen brengen en de mens te voeren tot zijn ware bestemming in de Aquarius-Era, namelijk de eenwording van geest, ziel en lichaam.
J. van Rijckenborgh

Lang is de weg door lessen, kort en doeltreffend door voorbeelden.
Seneca

Hij die kan, doet. Hij die niet kan, onderwijst.
George Bernard Shaw

Het grote doel van onderwijs is niet kennis, maar actie.
Herbert Spencer

De meester, in zijn wijsheid, gist. De leerling in zijn waan, beslist.
A.C.W. Staring

Modern onderwijs waarin niets meer uit het hoofd wordt geleerd is georganiseerd geheugenverlies, niets meer of minder.
George Steiner

De ongeletterden van de 21ste eeuw zijn niet degenen die niet kunnen lezen en schrijven, naar degenen die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren.
Alvin Toffler

Onderwijs heeft een enorme bevolking geproduceerd die in staat is te lezen, maar niet in staat is te onderscheiden wat waard is gelezen te worden.
George Macaulay Trevelyan

De dingen die men het beste weet zijn die, welke men niet van anderen heeft geleerd.
Vauvenargues

Het onderwijs is een groots opgezette poging om het ontstaan van kennis te voorkomen.
Cornelis Verhoeven

Het onderwijs is te belangrijk om alleen aan leraren over te laten.
Henk Vredeling

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.
Wiliam Buttler Yeats