Bibliotheek huisregels

Huisregels van de esoterische bibliotheek van het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, Bakenessergracht 1

De boekencollectie is onderverdeeld in categorieën met diverse subcategorieën. Een gedrukt overzicht hiervan vindt u op de bureaus.

Op de pc’s kan in de digitale catalogus met diverse zoekmiddelen een boek worden opgezocht. Raadpleeg daarvoor een medewerker. Om de boek indelingen zo goed mogelijk te handhaven zijn er de volgende huisregels ingesteld:

  1. De aanwezige boekencollectie is beperkt uitleenbaar. De maximale uitleentermijn bedraagt 2 maanden. Indien u een boek wilt lenen verzoeken wij u dit te noteren in het zgn. UITLEENREGISTER , en alle kolommen duidelijk in te vullen.
  2. De boeken zijn allen voorzien van een rugetiket en zoveel mogelijk naar categorieën alfabetisch gerangschikt. Daarom verzoeken wij u indien u een boek uit een kast haalt om ter plekke te lezen , het betreffende boek weer op de daartoe bestemde plaats terug te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn wilt u dan s.v.p. het boek op het uitleen-/ inleverbureau plaatsen.
  3. Tijdschriften (zoals b.v. oude pentagrammen e.d.) en oude zeldzame boeken zijn alleen ter inzage en dus niet uitleenbaar.
  4.  Voor studiedoeleinden bestaat de mogelijkheid (tegen een kleine vergoeding) om kopieën van pagina’s etc te maken. Raadpleeg daarvoor een van de medewerkers.
  5. U kunt desgewenst gebruik maken van de koffiecorner voor een kopje koffie of thee. (vrijwillige bijdrage).
  6. Indien het weer het toelaat kunt u ook gebruik maken van de zitgelegenheid in de aangrenzende tuin
  7. Tenslotte verzoeken wij u om zoveel mogelijk rekening te houden met andere aanwezigen en indien mogelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen.