Uitgelicht bericht

Les 19 van 57 – De gnosis verkondigen – inloopochtend in Haarlem (25 juni) en Arnhem (28 juni)

 

LES 1LES 2 – LES 3 – LES 4 – LES 5 – LES 6 – LES 7 – LES 8 – LES 9 – LES 10 – LES 11 – LES 12 – LES 13 – LES 14 – LES 15 – LES 16 – LES 17 – LES 18 – LES 19

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – SOFTBACK

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – EBOOK

Les 19 van de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! heeft de titel De gnosis verkondigen. De negentiende beschouwing is hierboven te beluisteren. Het betreft hoofdstuk 9 van het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

AANSLUITENDE INLOOPOCHTENDEN IN HAARLEM EN ARNHEM

Haarlem, dinsdag 25 juni 2024, 10.00 – 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur), Zakstraat 2, aanmelden is niet nodig

Arnhem, vrijdag 28 juni 2024, 10.00 – 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur), Velperweg 58, aanmelden is niet nodig

Lees verder

Uitgelicht bericht

25 Rozenkruis nu! Sluit de handen tot één keten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 25
Sluit de handen tot één keten (hymne 168)
22 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

Als we ook maar iets aanvoelen van het geweldige plan om de mensheid terug te brengen naar haar oorsprong; als we ook maar iets van medegevoel hebben voor het lijden van de mensheid dat zij voortdurend in stromen over zich afroept door zich te buigen voor de afgoden van macht en materie; dan moet er toch een brandend verlangen ontstaan om mee te helpen daaraan iets te doen – dan verlang je toch om een radertje te kunnen zijn in de beweging tot bevrijding? Dan vraag je je toch af: ‘Wat kan ik zelf, in mijn eigen leven, doen om het grote werk verder te helpen?’ Het bijzondere is: waar je naar zoekt, zoekt ook jou! Het heeft te maken met Lees verder

Taulers weg naar binnen – ingeleid en samengesteld door Peter Huijs – tot en met 30 juni van € 7,00 voor € 4,50

BESTEL TAULERS WEG NAAR BINNEN

De veertiende-eeuwse Duitse predikheer Johannes Tauler wordt gerekend tot de Rijnlandse christelijke mystici. Hij heeft in contact gestaan met alle grote mystieke namen van zijn tijd: meester Eckhart, Heinrich Suso, Jan van Ruusbroeck, en de geheimzinnige ‘Gottesfreund von Oberland’. Toch komt hij uit zijn preken naar voren als een bijzonder praktische leraar, die niet wegzweeft. Hij omschrijft de valkuilen van de mens op weg naar het innerlijke, spirituele leven, het leven van de ziel, en schroomt niet om man en paard te noemen.

Tauler (ca. 1300 – 1461) houdt ervan om in te gaan op de moeilijkheden van de innerlijke weg. Hij doorgrondt deze valkuilen, en haalt ze met pakkende voorbeelden onderuit. Voor hem had Lees verder

Zen is hier – verhalen en anekdotes over het onderricht van Shunryu Suzuki, opgetekend door Ronald Hermsen

BESTEL ZEN IS HIER

Shunryu Suzuki had een buitengewone gave om traditionele zenleerstellingen over te brengen in gewone taal. In ‘Zen is hier’ van Ronald Hermsen worden zijn leringen krachtig en direct tot leven gebracht door anekdotes die leerlingen over hem vertellen. Deze levendige ontmoetingen met zen zijn aangrijpend, direct, humoristisch, paradoxaal en verlichtend. De herkenbare situaties maken ze buitengewoon toegankelijk. Suzuki benadrukte dat terwijl de ongrijpbare essentie van het boeddhisme constant is, de uitdrukking van die essentie altijd verandert.

Shunryu Suzuki Roshi was een soto-zenpriester uit Japan. In 1959, hij was toen 55 jaar oud, kwam hij in San Francisco aan. Hij ging hiernaartoe om een congregatie van Japanse Amerikanen bij te staan in Sokoji, Soto Zen Mission, een tempel op Lees verder

Boeken van en over Ramana Maharschi

1 Wie ben ik – Ramana Maharshi
Het Zelf is dat waar absoluut geen enkele ‘ik’-gedachte is. Dat wordt Stilte genoemd. ~ Shri Ramana Maharshi (1879-1950) wordt door velen beschouwd als een van de grootste verlichten van de twintigste eeuw. Hij onderrichtte met grote helderheid en directheid over jnana yoga en Advaita Vedanta en trok daarmee veel zoekers naar India. Het onderricht van Ramana Maharshi keert steeds weer terug naar die ene centrale vraag: ‘Wie ben ik?’ Wat is de werkelijke aard van dat waarnaar wij verwijzen met het woordje ‘ik’? ‘Wie ben ik?’ functioneert als een geheugensteun en is daarmee een belangrijke inspiratiebron, die de richting wijst naar Lees verder