Uitgelicht bericht

Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn – een leidraad voor praktische mystiek door K.O. Schmidt


BESTEL MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN SOFTBACK

BESTEL MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN EBOOK

Het boek ‘Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn’ was in de afgelopen jaren alleen als ebook verkrijgbaar. Gelukkig is er sinds juli 2024 weer een herdruk beschikbaar (softback). In deze uitgave toont K.O. Schmidt de lezer hoe meester Eckehart (ca. 1260-1328), één van de bekendste christelijke mystici, de weg wijst tot kosmische verruiming van ons wezen en de verwezenlijking van en zingeving aan ons leven. Een weg die in Eckeharts preken helder voor ons oplicht. Schmidt ziet kans het steile pad naar het ‘hoge Heim’ in het hart van God, aan de hand van Eckeharts aanwijzingen zò lichtend te laten worden, dat iedereen dit pad kan volgen en zèlf tot de Al-beleving kan komen. Meer dan ooit vraagt de mens in deze tijd naar de diepere zin van het leven.  Lees verder

28 Rozenkruis nu! Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 28
Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd (hymne 60, jeugd)
13 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27 – WEEK 28

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA

‘Een vuur dat leven geeft aan alle bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen.’

Dit wil zeggen dat, wanneer u het pad van de Gnosis gaat, u in binding treedt met een ánder magnetisch universum: het ongeschondene, het heelmakende.

Zij die erin slagen zich in dit licht op te heffen en die voor zich een nieuwe hemel, een nieuw magnetisch uitspansel weten te openbaren en binnen deze vuurkring een nieuwe aarde realiseren en dus, als gereinigde mensen, volkomen opgaan in het alomtegenwoordige vuur, zij zijn dan niet gebonden aan een nieuw, een ander web van het lot. Zij leven daarentegen in een vuurkracht die door hun gereinigde en gelouterde wil kan worden aangewend en Lees verder

Kabbala en Exodus – Z’ev ben Shimon Halevi over diepere lagen in de verhalen uit het tweede bijbelboek

BESTEL KABBALA EN EXODUS

Dit boek legt het Bijbelse Exodus uit als een allegorisch verhaal over de situatie van de mens. Kabbala, de esoterische traditie van het Jodendom, laat zien hoe ‘Egypte’ staat voor verslaafd zijn aan de fysieke wereld en hoe het ‘Land, vloeiende van melk en honing’ een symbool is voor de sfeer van de geest. De bevrijding uit gevangenschap en het doorkruisen van de woestijn door de Israëlieten verwijst naar een diepere laag: die van de reis van de ziel van gebondenheid aan instincten en gewoontes naar de groei tot een heel, integer individu. Zo groeiden de Israëlieten uit een slavenmentaliteit toe naar een onafhankelijk en verenigd volk. De auteur legt aan de hand van de Tora, Joodse folklore en Kabbala de verschillende fasen van deze ontwikkeling uit.

Deze herziene uitgave kan interessant zijn voor mensen die de bijbel bestuderen, voor psychologen en voor degenen die Lees verder

De drie boeken van Astrid Esmeralda Klompstra – voeding voor de ziel – Zwijgend goud, Stille kracht en Heilig vuur

1 Zwijgend goud
In tijden van turbulentie is het fijn te weten dat je geen speelbal hoeft te zijn van je emoties. Dat er in jou een innerlijke plek bestaat waar het altijd stil is. Het oog van de storm. Jouw stille plek is de poort naar een ruimer veld. Voorbij het zelf dat jij nu kent. Het zelf dat wil en niet wil, het zelf waarin gedachten, emoties en handelingen vaak op de automatische piloot staan. Het boek ‘Zwijgend goud’ wil een richtsnoer zijn voor een ieder die in deze steeds meer polariserende wereld het verlangen voelt dieper te verankeren in vrede en waarheid. De Lees verder

Leven van Geert Grote – biografie van de grondlegger van de Moderne Devotie door Thomas a Kempis

BESTEL LEVEN VAN GEERT GROTE – EBOOK

In het jaar 1350 stierven beide ouders van de toen tienjarige Geert Grote (1340 – 1384) tijdens de eerste golf van de zwarte dood; 34 jaar later overleed hij aan dezelfde ziekte. Twaalf jaar voor zijn dood had hij een religieuze ervaring die zijn leven drastisch zou veranderen. Door zijn vurige geloof werd hij de grondlegger van de Moderne Devotie. Zonder hem zou de wereld nooit gehoord hebben van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven of De navolging van Christus. Vijftig jaar na zijn dood schreef Thomas Kempis (ca. 1380 – 1471) een biografie van deze markante religieuze wegbereider. Lees verder