18 Rozenkruis nu! Het openbaart zich in een weids gebeuren

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 18
Het openbaart zich in een weids gebeuren (Hymne 159)
4 mei 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

Als wij in ons zelf muren optrekken, begrenzingen opleggen over wat fout of goed is, dan verliezen wij het Leven, die niet eindigende stroom van kracht, licht en vreugde. Dan wordt ons leven tot het ‘oude leven’, dat we moeten openbreken om opnieuw het ware leven, het eigenlijke leven, plek en ruimte te geven om tot wedergeboorte en tot groei te komen.

Dat mysterie van omzetting is het mysterie dat wij kunnen volbrengen. Wij noemen dit mysterie dat in ons verborgen ligt: de levende en vurige drievoudige Logos. Dit is het beeld van goddelijk zijn, waarnaar wij geschapen zijn en dat als een belofte in ons gloort. 

Het is het mysterie wat we naderen door het samensmelten van het hart met de Roos, de Goddelijke Vonk, van de handen met het hart, van het hoofd met het universele hart. Als dat lukt heeft de mens het mysterie in zichzelf gevonden.

Uit: In het teken van de driebond van het licht
Hoofdstuk

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

De vurige krachten van Aquarius stimuleren in ons de groei van het zelf-inzicht, en de vraag: ‘wat is het doel van het leven?’ Als deze vraag brandt in het hart zal het antwoord zéker komen. In een flits, ziet de mens zijn bestemming, die niet in deze wereld gevonden wordt. De basis hiervoor is het sterke heimwee, het diepe verlangen in het hart, om werkelijk thuis te komen.

Dan staat deze kandidaat voor de Heilige Deuren. Het ingaan door de Heilige Deuren kan niet zonder meer plaats vinden. Er is een zekere sleutel nodig. Hoe kunnen wij die sleutel vinden? Het oprechte verlangen van ons hart om het Licht te dienen, is de allerbelangrijkste sleutel.

Naast dit hartsverlangen is er de sleutel van de zelf-overgave. Niet meer over alles controle willen houden, maar erop vertrouwen dat in die zelf-overgave het Licht, de Goddelijke Vonk, in ons kan groeien.

Een andere sleutel is: het geloof, als een innerlijk weten. Geloof in het proces van transfiguratie: het minder worden van het egogerichte denken, handelen en voelen, en het méér worden van de Ander in ons. Zonder ons kan dit endura niet plaats vinden en blijft de Ziel gevangen in het veld van deze aarde.

Uiteindelijk zullen allen ingaan in die Burcht. In de eeuwigheid is geen tijd, geen ongeduld. Alleen een trouw wachten in waarachtige Liefde tot allen verwelkomd kunnen worden.

Misschien komt nu de vraag in ons op: hoe kan ik mij in het nu openen voor deze onvoorstelbare kracht en mij ermee verbinden? Het antwoord klinkt vreugdevol in ons: het geheim van de transformatie van de mens ligt in de mens zelf. Dat mysterie van omzetting is het mysterie dat wij kunnen volbrengen.

Dat gebeurt op het moment dat wij ondubbelzinnig besluiten ons leven te wijden aan het afbreken van alle muren die ons van het ware leven scheiden. Wij ontsteken de vurige en volmaakte driehoek opnieuw door de volgende handelingswijze:

  • we verbinden ons hart met het universele hart – dat is: de Roos des harten in ons;
  • we verheffen ons zieleleven, ons nog onderbewuste wilsleven, onze idealen en levensmotieven tot het altaar van ons vernieuwde hart;
  • het oude bewustzijn dompelen wij onder in de eeuwige bron van die roos der rozen.

Dan openen zich de Eeuwige Deuren, de Pelgrim is thuis gekomen.

TEMPELLIED 159

Het openbaart zich in een weids gebeuren
bij ’t glanzen van de Ster van Bethlehem.
Te midden van de Eeuw’ge Deuren
spreekt machtig ’s Hiërofanten Stem.

De Roep der Heil’ge Graal wordt nu vernomen,
de Rozenhof gaat open in dit uur.
En deze Gaarde ingekomen
zien wij het Heilig Driehoeksvuur.

De Gaardenier plukt dankend al de Bloemen
en schikt ze in de vaas, de Heil’ge Graal.
Wij horen Hen bij name noemen,
de naam gegrift in Heil’ge Taal.

De basis voor de nieuwe Tempelmuren
zien wij nu krachtig in het heden staan.
Komt, bouwt bij ’t lichten van Gods vuren
de Burcht waartoe straks allen gaan.

Een jonge loot van de Gnostieke Keten,
een tafelronde van de Heil’ge Graal,
heeft zich van hare taak gekweten,
treedt voorwaarts uit de Opperzaal.

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE DRIEBOND VAN HET LICHT