Citaten over licht


LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER LICHT

Het zaadje ontkiemt niet in het licht, het heeft het donker nodig om naar het licht te kunnen groeien.
Anoniem

Tijdens onze donkerste momenten moeten we ons concentreren op het zien van licht.
Aristoteles

De eerste schepping van God was licht.
Francis Bacon

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten.
Siddharta Gautama Boeddha

En God zei: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
Bijbel, Genesis 1:3-5

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Bijbel, Psalm 119: 105

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Bijbel, Matthéüs 5:14-16

Eer is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.
Bijbel, Lucas 8:17

In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
Bijbel, Johannes 1: 4-9

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
Bijbel, 1 Johannes 1:5

En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Bijbel, Openbaring 22:5

Zij die de duisternis niet bemerken zullen het licht nooit zoeken.
H.Th. Buckle

Sterke geesten, evenals vulkanen, werpen sterk licht en sterke schaduwen uit.
Francois René de Chateaubriand

Er zijn twee manieren om licht te verspreiden: je kunt een kaars zijn of de spiegel die haar licht weerkaatst.
Confucius

Voor degenen die in staat zijn om te zien, bestaat alles in de Levende Natuur uit licht. alles op aarde, alle mineralen, planten, dieren en de lichamen van de mensen zijn niets anders dan licht dat getransformeerd is en zich in heel verschillende gradaties manifesteert. Voor degenen die in staat zijn te zien, is het licht niet levenloos; het bestaat niet alleen uit trillingen, zoals tegenwoordig wordt beweerd.Het Licht ontstaat uit het leven. Wanneer de Liefde zich manifesteert, wordt het leven geboren. En wanneer het leven zich manifesteert, verschijnt het licht.
Peter Deunov

Sommige mensen hebben, evenals vleermuizen en uilen, betere ogen voor de duisternis dan voor het licht.
Charles Dickens

Wanneer een boeddha uit de hemelen neerdaalt, verschijnt er in deze wereld een onmetelijk, oogverblindend licht waarbij zelfs de glans van het sterkste aardse licht verbleekt. En welke duistere oorden er ook voorbij het eind van de wereld mogen bestaan, alle worden ze ondergedompeld in dit licht.
Digha-Nikaya 14:1.17

Je kan het licht niet ontdekken door de duisternis te analyseren.
Wayne Dyer

Geef licht en de duisternis zal vanzelf verdwijnen.
Desiderius Erasmus

Als je beschikt over het licht van kennis, laat anderen dan hun kaarsen daaraan ontsteken.
Margaret Fuller

Waar veel licht is valt ook diepe schaduw.
Johann Wolfgang von Goethe

Schoonheid liefhebben is het licht zien.
Victor Hugo

Erken in je denken dat je denken niet klopt. Dan pas straalt het innerlijke licht in je.
Hui-neng

Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen.
Harrie Jekkers

Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.
Carl Gustav Jung

Mensen zijn als glas-in-lood ramen. Ze stralen en schitteren wanneer de zon schijnt, maar wanneer de duisternis zijn intrede doet openbaart hun ware schoonheid zich alleen waneer er een licht van binnen is.
Elisabeth Kübler-Ross

Je moet een licht voor jezelf zijn in een wereld die volkomen duister wordt.
Jiddu Krishnamurti

Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker.
Kees van Kooten

Het licht van de oude wijsheid straalt voor de ziener dwars door togaʼs en het kant van priestergewaden en dwars door gesanctioneerde domheden, dwars door ons ondergaand kapitalisme en economische stelsel en dwars door de diepste aardenacht. Hij die dat licht aanschouwt is niet langer een eenzame, hij wordt zich bewust dat hij een kind is van dat licht, en zo gaat hij verder, in een vastomlijnde richting.
Z.W. Leene

Het licht valt altijd op de extremen.
Loesje

Het was zo donker, dat ik overal lichtpuntjes zag.
Loesje

Mensen zijn als de sterren: sommigen stralen zelf licht uit, terwijl anderen het licht uitstralen dat ze ontvangen.
Jose Marti

Er is uit ʻs werelds duistʼre wolken een licht der lichten opgegaan.
Nederlands kerstlied

Er is voldoende licht voor hen die slechts verlangen te zien, en voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde willen.
Blaise Pascal

Kinderen die bang zijn in het donker kunnen we gemakkelijk vergeven. De werkelijke tragedie van het leven is dat volwassenen bang zijn voor het licht.
Plato

Wanneer je het niet lukt om hen het licht te laten zien, zorg er dan voor dat ze de warmte kunnen voelen.
Ronald Reagan

Midden in de duisternis is er licht. Beschouw het niet louter als licht. Licht en duisternis gaan vooraf aan elkaar, zoals de ene voet volgt na de andere.
Shitou

Het licht van het denken zonder de warmte van het hart wordt vaak tot dwaallicht.
Peter Sirius

Het geesteslicht in wereldwinternacht te dragen, is nu het gelukkig streven van mijn hart,
zodat de zielenkiemen lichtend in wereldgronden wortel schieten en ʻt goddelijk woord in ʻt duistere rijk der zinnen hel-stralend door al het zijnde klinkt.
Rudolf Steiner

Het pad dat verder voert wordt door één vuur verlicht – het licht van dapperheid dat brandt in het hart. Hoe meer men durft hoe meer men zal verkrijgen. Hoe banger men is des te meer zal dat licht verbleken – en alleen dat licht kan tot gids dienen.
De Stem van de Stilte

Hoop is in staat zijn te zien dat er licht is ondanks alle duisternis.
Desmond Tutu

We zijn het allerbangst voor het licht in ons, niet voor onze duisternis.
Marianne Williamson

De wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en verspreidt licht.
Lao Zi