De meester spreekt: boek met een selectie van 21 voordrachten van Peter Deunov of Beinsa Douno

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

Dit boek ‘De meester spreekt’ bevat een selectie voordrachten die de basis vormen van het onderricht van de Bulgaarse spirituele leraar Peter Deunov (1864-1944), ook wel bekend onder zijn spirituele naam, Beinsa Douno. Als jongeman verliet hij zijn geboorteland om te studeren in de Verenigde staten en na het afronden van zijn studies medicijnen en filosofie, keerde hij in 1895 terug naar Bulgarije. Daar publiceerde hij zijn proefschrift over Wetenschap en Opvoeding. 

Aan het begin van de twintigste eeuw, na jaren van inkeer en innerlijke beschouwing, begon hij in het openbaar op te treden om voordrachten te geven in het hele land. Zijn boodschap concentreerde zich op de universele principes van Liefde, Wijsheid en Waarheid. Hij haalde zijn voorbeelden uit de natuur, de Bijbel en het dagelijkse leven. Hij richtte zich op het zelf beleven en ervaren van deze universele principes, onder andere gesteund door bewegingsoefeningen, zang en dans, door hem ontwikkeld. 

In meer dan 4000 voordrachten gaf Peter Deunov uitleg over de universele principes die hij in verband bracht met spirituele wetten. Zijn woorden komen voort uit een helder en volledig begrip van het leven. Zij nodigen de leerling uit de Waarheid op een persoonlijke en diepe wijze te beschouwen. Door zijn woorden leidt Peter Deunov ons naar een levenswijze die ons in staat stelt ons hoogste Zelf op elk moment tot uitdrukking te brengen.

In 1922 stichtte Peter Deunov zijn spirituele school in Sofia waar hij voordrachten gaf. Een belangrijk aspect van zijn school waren de zomerbijeenkomsten in het Rilagebergte. Leerlingen en belangstellenden uit heel Bulgarije, maar ook uit andere landen kwamen bij elkaar om temidden van de natuur samen te zijn. Daar, in dat Rilagebergte, gaf Peter Deunov zijn meest inspirerende voordrachten.

Op deze zomerbijeenkomsten hoog in de bergen werden zijn methoden beoefend in de natuur: de meditatie bij zonsopgang, het zingen van mystieke liederen en het dansen van paneuritmie, een dansvorm die de geestelijke ontwikkelingsgang van de mens uitbeeldt. Op deze manier leert Peter Deunov zijn leerlingen dat door een verbinding met de natuur aan te gaan spiritualiteit en innerlijke harmonie groeien. Dit omdat in de natuur de mens die krachten kan ervaren die hem in verbinding brengen met zichzelf. 

Na zijn overgaan in 1944, werd het onderricht van Peter Deunov onder de moeilijke, onderdrukkende omstandigheden van het commmunistische regime bewaard door een buitengewone geest en devotie van zijn volgelingen. Tijdens het vijftig jaar durende communistische regime in Bulgarije, hielden kleine groepen van toegewijde leerlingen zijn onderricht levend, hoewel sommige leerlingen hiervoor jarenlange gevangenisstraf kregen opgelegd. 

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stuurde Peter Deunov een jonge leeling van hem naar Frankrijk. Deze leerling heette Mikhaël Aivanhov. Dankzij zijn voordrachten en werken in Frankrijk werd het onderricht van Peter Deunov tijdens de communistische jaren met succes voorgezet in het Westen. Na de val van het communistische regime in 1889 ontstond er in Bulgarije en de andere Oostbloklanden een spirituele opleving die zich onder andere uitte in een herbeleven en uitdragen van het levenswerk van Peter Deunov. 

Nu, in de eenentwintigste eeuw, verzamelen zich weer elke zomer honderden mensen in het Rilagebergte vanuit de hele wereld, om in de natuur te zijn, samen te werken, naar teksten uit de voordrachten van Peter Deunov te luisteren, te bidden en mediteren, te zingen en de paneuritmie te dansen. 

Het leven van Peter Deunov is verbonden met andere belangrijke geestelijke impulsen die Bulgarije uit het verledenheeft gekend – Orpheus en de Bogomielen. Peter Deunov legt in één van zijn voordrachten uit dat er drie stromingen in zijn school samenkomen: het hermetisme, de essenen en de bogomielen. Het hermetisme uit Egypte, dat zich verspreidde vanuit Tracië naar Perzië en weer verscheen als Orpheus in de Rhope bergen. De tweede stroming werkte in Palestina onder leiding van de essenen. De derde stroming, de bogomielen, onstond in Bulgarije in de loop van de tiende eeuw. Volgens Peter Deunov zijn deze spirituele impulsen manifestaties van de Witte Broederschap, de grote gemeenschap van de goddelijke wereld, bestaande uit de zielen die God dienen. Het is de Broederschap van de goddelijke liefde die verantwoordelijk is voor alle nieuwe spirituele impulsen die aan de aarde worden gegeven.

Titels van de voordrachten in ‘De meester spreekt’

 1. Het Leven
 2. De Ziel
 3. Waarheid
 4. De Liefde
 5. De Wijsheid
 6. Rechtvaardigheid
 7. God
 8. De Mens
 9. De Geest
 10. Het Goede
 11. Vrijheid
 12. Het Licht
 13. De essentie van het Goddelijke Onderricht
 14. De Levende Natuur
 15. De Grote Universele Broederschap
 16. De vier grondslagen
 17. De Meester
 18. De Leerling
 19. Het heilige Vuur
 20. Het Liefdeslichaam
 21. Christus

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)