Het heilige vuur in de mens, de vlam van de eeuwigheid. Tekst van Beinsa Douno of Peter Deunov.

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

Er is een heilig vuur in de wereld dat brandt met de vlam van de eeuwigheid. In dit heilig vuur zagen de oude profeten en wijze mensen de opperste manifestatie van God. In de Bijbel staat geschreven: ‘God is een verterend vuur.‘ Het is waar dat het vuur verteert, maar wat verteert het? Dat wat sterfelijk, fysiek en zondig is. Wanneer dit vuur werkzaam is in de wereld, branden sommige mensen op, anderen smelten weg en weer anderen komen tot leven en verrijzen.

Alle grote onsterfelijke zielen die uit God voortkomen, dragen dit heilige vuur in zich. Waar ze ook naartoe gaan in dit grenzeloze universum, zij functioneren met de hulp van dit vuur. En al deze zielen hebben er hetzelfde idee over: Het heilige vuur is het vuur van de Liefde. De Liefde bevat het heilige vuur waarin het leven is verborgen. Daarom: waar het heilige vuur brandt, daar wordt de liefde gemanifesteerd en de vruchten van de geest groeien en worden rijp.

Dit vuur vervult de hele ruimte omdat het datgene is wat de basis van het leven vormt. Het brandt ook in de mens. En zolang het in de mens brandt, is hij gezond en opgewekt. Alles in hem is in harmonie – de stofwisseling, de bloedsomloop en de ademhaling. Het gevoel is goed, het denken is goed en de daden zijn goed. Het heilige vuur schept een aangename warmte in de mens. Wanneer dat vuur brandt, heeft de mens een gevoel van welzijn: er heersen harmonie en vrede in hem.

Als deze vrede uit de ziel van de mens verdwijnt, geeft dit aan dat hij het heilige vuur verloren heeft en dat in hem het gewone vuur brandt. En het gewone vuur brandt en verschroeit – het vormt rook, roet en as. Er is totaal geen rook in het heilige vuur. Het schept een aangename warmte die levenskracht voortbrengt. Wanneer daarom het heilige vuur in de mens brandt, verdwijnen ontevredenheid, twijfel en treurnis bij hem.

Als de geringste ontevredenheid en onrust in de mens verschijnen, is dat een teken dat hij niet meer in het heilige vuur is. In het heilige vuur zijn werkelijk alle gedachten, alle gevoelens en verlangens in harmonie. Zonder dat is het ondenkbaar voor de mens om in redelijkheid te leven. Zonder het heilige vuur zijn liefde, geloof, hoop, barmhartigheid en nederigheid ondenkbaar. Kortom: de manifestatie van welke deugd dan ook is onmogelijk zonder het heilige vuur.

Alle deugden groeien en ontwikkelen zich binnen het heilige vuur. Zonder dat vuur kan niets groeien. De mens kan daarom geen goed leven leiden waarin deugden zich manifesteren, als het heilige vuur niet in hem brandt. Het is voor de mens niet nodig om dit heilige vuur te ontsteken. Hij moet slechts leren het brandende te houden in zichzelf. Uit zichzelf dooft dit vuur nooit. Het heilige vuur blijft in de mens branden door geloof, liefde, kennis, wijsheid en waarheid.

Peter Deunov of Beinsa Douno over het heilige vuur citaat spirituele tekstenDe onzichtbare wereld werkt nu met behulp van dit vuur. Zij gebruikt dit vuur als een zeer krachtig middel om de mens en de aarde te zuiveren. De aarde is al bezig een nieuw gebied binnen te gaan, waarin de materie bestaat in een maagdelijke staat. Hierdoor zullen alle dingen gezuiverd en opnieuw geordend worden. Het vuur dat op de aarde begint in te werken zal deze materie doen ontvlammen en haar zuiveren en transformeren, zodat zij zal kunnen beantwoorden aan de steeds sterker wordende impulsen van het nieuwe leven.

Alles wat stand houdt onder de machtige golven van het Goddelijke Vuur zal blijven om in het leven gebruikt te worden, maar dat wat de intensiteit van deze vurige golf niet kan verdragen, zal weggeworpen worden als nutteloze as. Er zijn in de ruimteook kanalen waardoor het vuil en het afval van het leven worden afgevoerd.

Alleen het heilige vuur in in staat de harten en het verstand van de mensen te zuiveren en de aarde voor te bereiden op de bloei van een nieuwe cultuur. Pas wanneer de aarde door dit vuur is heengegaan – en dat zal vele eeuwen duren – zal zij een nieuw tijdperk binnengaan.

Dat wat waar is voor de aarde en de mensheid als een collectief geheel, is ook waar voor de individuele mens. Het nieuwe leven kan voor hem niet beginnen voordat het heilige vuur in zijn ziel is ontvlamd. Maar wanneer het heilige vuur eenmaal oplaait in hem, zal hij op iedereen een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen en in harmonie zijn met alle mensen.

Denk aan het heilige vuur waarin God zich manifesteert. Denk aan het heilige vuur dat alle volmaakte zielen in zich dragen en zorg dat het blijft branden. Houd het heilige vuur brandende omdat je zo het leven in stand houdt.

Bron: De meester spreekt van Beinsa Douno of Peter Deunov

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)