Spirituele Pinksteren

Alle teksten van dit gratis online-programma zijn opgenomen in het tweede boek van de Spirituele teksten bibliotheek: Spirituele Pasen en Pinksteren . Aan deelnemers wordt aangeraden in de week voor Pinksteren ’s ochtends de beschouwing te beluisteren en ’s avonds de tekst uit Het evangelie van de heilige twaalven.

  1. zondag voor Pinksteren, Geest, ziel en lichaam één laten worden, beschouwing 1 , spirituele tekst 1
  2. maandag, Liefde voor alles en allen, beschouwing 2spirituele tekst 2
  3. dinsdag, Deel krijgen aan de eeuwigheid, beschouwing 3 , spirituele tekst 3
  4. woensdag, De transfiguratie aanschouwen, beschouwing 4 , spirituele tekst 4
  5. donderdag, Het licht van de wereld volgen en zijn, beschouwing 5, spirituele tekst 5
  6. vrijdag, Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit, beschouwing 6, spirituele tekst 6
  7. zaterdag, Opgetrokken worden in een ander gebied, beschouwing 7, spirituele tekst 7
  8. pinksterzondag, Vervuld worden van de heilige geest, beschouwing 8, spirituele tekst 8

GO TO THE ENGLISH PROGRAM SPIRITUAL PENTECOST