10. Hymne: Als een stormwind machtig bruisend

 

HYMNE 1HYMNE 2HYMNE 3 – HYMNE 4HYMNE 5 – HYMNE 6HYMNE 7HYMNE 8HYMNE 9HYMNE 10HYMNE 11HYMNE 12HYMNE 13HYMNE 14HYMNE 15HYMNE 16 –  HYMNE 17

BELUISTER DE CD ARCHE MUSICA

Als een stormwind machtig bruisend
door het woud en ’t open veld,
klinkt het glanzend lied der vrijheid,
dat Gods wonderdaden meldt.
De rotsen en de dalen wijd,
de heuv’len zonder tal,
zij stralen ’t lied des Heren uit,
dat ieder wekken zal.

Soms als ’t suiz’len van een zefir
weeft dit lied mysteriesfeer.
sprankelende vrijheidsdromen
stijgen op tot God den Heer.
Als gouden hemelbogen wijd,
gebeden zonder tal,
reist ’t lied des Heren voor ons uit,
dat ieder wekken zal.

Dan weer galmt in ritmisch golven
’t Lied in machtig vol akkoord.
Sidderende krachten dringen
ons tot daad naar ’s Heren woord.
De zang der nieuwe aarde stijgt
al bindender ten top.
Het pad dat recht ten hemel gaat,
rijst duid’lijk voor ons op.

Heer, het lied der nieuwe aarde
splijt ons wezen als een zwaard
en in deze stervensure
zien wij hoe de morgen klaart.
Het kruis met rozen hoog en wijd,
een witte burcht gelijk,
vonkt in het reine morgenlicht:
de poort van ’t Koninkrijk.

Bron: CD Arche Musica

BELUISTER LANGSPEELPLATEN EN CD VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS IN ZWITSERLAND