2 Hymne: Inzicht is de open poort

 

HYMNE 1HYMNE 2HYMNE 3 – HYMNE 4HYMNE 5HYMNE 6HYMNE 7HYMNE 8HYMNE 9HYMNE 10HYMNE 11HYMNE 12HYMNE 13HYMNE 14HYMNE 15HYMNE 16 –  HYMNE 17

BESTEL DE CD VANUIT DE BRON

Inzicht is de open poort
tot het nieuwe leven.
Als een stroom stuwt inzicht voort
in mijn bloed en streven
Uit die Bron straalt alom
Rozenkracht en zegen
over al mijn wegen.

Heilbegerig sla ik ’t oog
tot de top der bergen
tot de glanzen van omhoog,
waarin smarten sterven.
Tot de strijd, mij gewijd,
in diep heilbegeren
om het kwaad te keren.

Overgave van het zelf
’t ganse ik onthechten,
is de weg om het gewelf
der natuur te slechten
Uit die dood wast de loot,
rozelaar der rozen,
eeuwig zonder pozen.

Nieuwe levenshouding eist
klaar en wijs bezinnen.
Wie naar ’t nieuwe leven reist
moet opnieuw beginnen.
Dag en uur, levensduur,
naar het ik verzwonden,
en in groep verbonden.

Voort gaan allen die het pad
als dé weg ervaren,
als de lang verloren schat,
dwars door de gevaren.
Steeds omhoog, Salvats Toog
vaagt al d’aardse zorgen
in de nieuwe morgen.

Muziek: CD vanuit de bron

BESTEL DE CD VANUIT DE BRON