14. Hymne: Met een vurig stralend hart

 

HYMNE 1HYMNE 2HYMNE 3 – HYMNE 4HYMNE 5 – HYMNE 6HYMNE 7HYMNE 8HYMNE 9HYMNE 10HYMNE 11HYMNE 12HYMNE 13HYMNE 14HYMNE 15HYMNE 16 –  HYMNE 17

BELUISTER MEER VAN DE CD KLANKEN VAN DE ZIEL

BESTEL CD KLANKEN VAN DE ZIEL

Met een vurig stralend hart,
boven vijandschap en smart,
zal de leerling kunnen gaan
tot de wondere Jordaan,
waar het levend water wacht
en hem opneemt in zijn macht.
Ziel en lichaam toebereid,
vrijmaakt voor de eeuwigheid.

In woestijn bloeit nu de roos,
die hij tot zijn doel verkoos.
en nu is het werktuig weer
rechtgemaakt voor God den Heer.
en gereed als levend kruis
staat de dienstknecht in het huis.
Ziel en lichaam toebereid,
vrijmaakt voor de eeuwigheid.

Ziet, Johannes’ levenskracht
heeft het wonder ons gebracht.
door de sluiers van de nacht
gaat hij voort van kracht tot kracht.
Niets kan hem nu binden meer
aan de aardse levenssfeer.
Ziel en lichaam toebereid,
vrijmaakt voor de eeuwigheid.

Bron: CD Klanken van de ziel, Aad Boeter, piano

BELUISTER MEER VAN DE CD KLANKEN VAN DE ZIEL

BESTEL CD KLANKEN VAN DE ZIEL