11. Hymne: Diep in mij woelt en spreekt een stem

 

HYMNE 1HYMNE 2HYMNE 3 – HYMNE 4HYMNE 5 – HYMNE 6HYMNE 7HYMNE 8HYMNE 9HYMNE 10HYMNE 11HYMNE 12HYMNE 13HYMNE 14HYMNE 15HYMNE 16 –  HYMNE 17

BELUISTER MEER VAN DE CD KLANKEN VAN DE ZIEL

BESTEL CD KLANKEN VAN DE ZIEL

Diep in mij woelt en spreekt een stem
van ’t hemelse Jeruzalem,
de woon van ’t Licht, de Bron van kracht,
waaruit het Al werd voortgebracht,
en reeds eonen wordt gewacht,
in liefde en trouw,
of ‘k komen zou.

’t Zwaard van de preherinnering
graaft nu geheel mijn wezen in,
geeft mij geen rust, bij dag noch nacht,
‘k weet dat er op mij wordt gewacht
in Gods oneind’ge hemelpracht,
in liefde en trouw
of ‘k komen zou.

‘k Dacht mij een eenzaam mensenkind.
Nu weet ik, dat ik word bemind,
dat er ontelb’re broeders zijn,
en zusters die mijn vrienden zijn,
die al zo heel lang wachtend zijn,
in liefde en trouw,
of ‘k komen zou.

Ja, ik ga op tot ’t heilig vuur;
kom, ik wil gaan nog in dit uur.
Ga met mij mee, naar ’t Vaderland,
en volgen wij de liefdehand,
in ’t licht van vuurge liefdebrand:
het pad van ’t kruis,
naar ’t eeuwig thuis!

Amen

Bron: CD Klanken van de ziel, Aad Boeter, piano

BELUISTER MEER VAN DE CD KLANKEN VAN DE ZIEL

BESTEL CD KLANKEN VAN DE ZIEL