Logon 2023-3


DOWNLOAD LOGON 2023-3 (PDF)

ONTVANG HET TIJDSCHRIFT LOGON 2023-3 OP PAPIER PER POST

Thema: Vuur

Als alles gelijkenis is, zoals Goethe stelt, is ook de mens een rekensom. Hij is een centrum van kosmische proporties dat samengaat met energie en krachten om de gelijkenis kloppend te maken. Iets kleins en oneindig nietigs in een groot bestel, schouders waarop krachten samenbundelen, dat is de mens. Wat een oneerlijke rekensom!

Krachten die onmisbaar zijn in de gang van het immer wentelende wereldwiel drukken op zijn schouders – alles even onontbeerlijk voor het universum en wat daar mogelijk achter ligt. Klein als hij is, staat hij niet alleen. Hij brengt nooit alleen iets tot stand, en niettemin is het alsof het universum op zijn schouders drukt. De krachtigste manifestaties, de mooiste creaties zijn uitin- gen van iets groters. Het zijn ideeën die toevloeiden, die nooit toereikend zijn, nooit blijvend tot uiting kwamen, maar werden neergezet in een wereld die ze net zo snel teniet doet als ze verschenen. Maar ze waren er.

De vraag is eeuwig: handel je? De uitkomst lost de vergelijking op, als gezegd. De uitkomst is aan de ene kant van het isgelijkteken zelf-herinnering, en aan de andere kant: de Wereld- ziel.

Peter Huijs

INHOUDSOPGAVE

 • Prometheus en Epimetheus – De gedachte der tijden
 • Het vuur van Prometheus en zijn zonne-oorsprong – Filosofie
 • Wat het vuur mij openbaart – Geest en ziel
 • Een innerlijke ruimte – De nieuwe tijd
 • Een ochtend in de Rishi school – Levend verleden
 • Twee stille getuigen van de onsterfelijke waarheid – Levend verleden
 • De regels en het spel – Essay
 • De drie aspecten – Geest en ziel
 • Over de liefde – Tijdgeest
 • De Waagschaal – Verhaal
 • Verklaring van de rechten van de ziel – Tijdgeest
 • Column – Filosofie bij rampspoed [12] – Dick van Niekerk

LEES MEER OVER LOGON EN DOWNLOAD ALLE VERSCHENEN NUMMERS