Lofzang 2

Tabula Smaragdina
(Hermes Trismegistus)

 

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!

Wat beneden is,
is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is,
is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het ene zich voltrekken.

En zoals alle dingen uit het ene geworden zijn,
door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene huwelijk geboren.

De vader ervan is de zon;
de moeder is de maan.
De lucht heeft het in haar schoot gedragen.
De aarde is de voedster.

De vader van alle talismans in de gehele wereld
is alomtegenwoordig.
Zijn kracht blijft ongerept,
wanneer zij in de aarde wordt aangewend.

Scheidt liefdevol,
en met groot inzicht en wijsheid,
de aarde van het vuur,
het fijne van wat hard, dicht en gestold is.

Van de aarde stijgt het op tot de hemel,
en daalt vandaar weer af tot de aarde;
en neemt daarbij tot zich
de kracht van hetgeen boven is,
en die van hetgeen beneden is.

Zo zult u de glorie van de gehele wereld bezitten,
en daardoor zal alle duisternis van u vluchten.
Deze is de machtige sterkte van alle sterkten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen,
en het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driemaal-grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de wijsheidsleer
van de gehele wereld bezit.

Voleindigd is wat ik over de toebereiding van het goud,
de werkzaamheid van de geestelijke Zon, gezegd heb.