Spirituele tekst 8

Mysteriën van Tao, Niets doen dat tegen Tao ingaat
Spirituele tekst 8

 

Lao Zi zegt in vers 67:

Ik heb drie permanente schatten
die ik bewaar en met me meedraag.
De eerste is: Mededogen.
De tweede is: Spaarzaamheid.
De derde heet: niet durven om de eerste in de wereld te zijn.

Mededogen en daarom dapper kunnen zijn.
Spaarzaam en daarom ruimhartig en royaal kunnen zijn.
Durven om niet de eerste te zijn in de wereld
en daarom een goed werktuig (van Tao) kunnen zijn.

(gecombineerde vertaling)

In vers 77 geeft Lao Zi ons inzicht in de betekenis van de derde schat:

De Weg van de hemel,
lijkt die niet op het spannen van een boog?
Het hoge gaat omlaag,
het lage komt omhoog.
Waar te veel is, wordt verminderd,
waar te weinig is, wordt aangevuld.
De Weg van de hemel neemt weg waar te veel is,
en vult aan waar te weinig is.

De weg van de mensen is zo niet:
zij nemen weg waar te weinig is
om te geven waar te veel is.

Wie kan wat hij te veel heeft geven aan de wereld?
Alleen wie de Weg heeft.
Daarom: de wijze handelt maar verwacht niets.
Als zijn taak verricht is, blijft hij er niet bij stilstaan.
Hij begeert niet zijn bekwaamheid te tonen.

(Bartho Kriek)

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING