Lofzang 15

Salat
(Inayat Khan)

 

Allergenadigst Heer, meester,
messias en verlosser van de mensheid,
wij groeten U in alle ootmoed.
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg,
het goddelijk licht en de geest van leiding,
alfa en omega.
Uw licht is in alle vormen, uw liefde in alle wezens:
in een liefdevolle moeder,
in een vriendelijk vader,
in een onschuldig kind,
in een helpende vriend,
in een bezielend leraar.
Geef dat wij U herkennen mogen
in al uw heilige namen en vormen:
als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha,
laat ons U kennen
als Abraham, als Salomo, als Zarathoestra,
als Mozes, als Jezus, als Mohammed
en in veel meer namen en vormen,
bekend en onbekend aan de wereld.
Wij aanbidden uw verleden,
uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezen
en wij zien uit naar uw zegen in de toekomst.
O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God.
Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt,
Gij komt op aarde met een boodschap als een duif van omhoog,
wanneer dharma in verval is,
en spreekt het woord, dat U in de mond wordt gelegd
zoals het licht de wassende maan vult.
Laat de ster van het goddelijk licht, die in uw hart schijnt,
zich weerspiegelen in het hart van uw toegewijden.
Moge de boodschap van God wijd en zijd reiken,
de hele mensheid verlichten
en maken tot één enkele broederschap
in het vaderschap van God.

Bron: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS