Mysteriën van de Pistis Sophia

 

PODCASTS

23-01 de context verhelderen
30-01 de dialoog voeren
06-02 de mysteriën benaderen
13-02 personages leren kennen en herkennen
20-02 posities bepalen en innemen
27-02 kosmische ordeningen doorgronden
06-03 het astrale vuur beheersen
13-03 berouw tonen
20-03 dienstbaar zijn aan het Licht

Het evangelie van de Pistis Sophia is een getuigenis van mensen die zich verdiept hebben in de mysteriën in de derde en vierde eeuw. Ook nu nog heeft het geschrift ons iets zeggen. Waar gaat het evangelie van de Pistis Sophia over? Dat is de vraag die John van den Berg hanteert als rode draad voor de webinars en het online-programma dat Pentagram boekwinkel en Rozenkruis Pers organiseerden in de eerste maanden van 2021.

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA

John van den Berg ziet de dialoog tussen Jezus en de discipelen als een archetype van de mens die zich bewust wordt van het licht in zichzelf. Het is dus een innerlijke dialoog van een mens die zijn plaats in de schepping steeds beter leert waarnemen en daardoor komt tot een hogere staat van bewustzijn. Jezus is dan de innerlijke lichtmens, die geboren en gegroeid is uit een enkele vonk van de oorspronkelijke scheppingssubstantie die zij pleroma noemden. De discipelen zijn de aspecten in ons wezen die zich afstemmen op het licht dat die verlosser brengt.

Dus de discipelen symboliseren de verschillende manieren waarop wij ons kunnen verheffen tot dat hogere bewustzijn van de schatkamer van het licht. Daarom kunnen we onszelf ook herkennen in de manier waarop de discipelen de dialoog met de verlosser voeren. We weten ook dat het een geschrift is dat afkomstig is van een gemeenschap. De mensen die bij elkaar kwamen en de teksten uitspraken die zijn van binnen herkenden, gebruikten die teksten om een veld te creëren en de mensen in staat te stellen daarop af te stemmen. In dat bewustzijnsveld daalt dan die verlossende kracht af.

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA