Lofzang 12

Leven is liefde
(Mikhaïl Naimy, uit Gesprek met de Ander)

LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

 

LEES OVER GESPREK MET DE ANDER

BESTEL GESPREK MET DE ANDER

 

Zo verging het mij, mijn God
voordat ik de grootsheid en onvoorwaardelijkheid
van de liefde begreep,
en doorhad dat zij het leven is.
Dat leven liefhebben is,
en dat er tussen die twee geen grens
en ook geen verschil bestaat.

En nu is er niets
dat méér aantrekkingskracht op mij uitoefent dan de liefde.
En ik wou dat alleen zij de schatkist in mijn hoofd vulde
en dat zij haar magisch zou verzegelen.
Het zou haar hele inhoud veranderen
in transparante atomen – zoals de ether –
nauw met elkaar verbonden
door het elixer van de liefde;
en ze worden door niets anders bewogen
en stralen niets anders uit dan liefde.

Dan bestaan er geen hoogte- en dieptepunten meer,
noch droefheid die het hart
als met ijzeren tangen omknelt,
noch vreugde die het hart doet barsten,
geen uur meer vol verwachting en barensweeën
die de tweeling van het lijden voortbrengt,
geen trots meer op vermogen, roem of eer
en geen vrees meer
voor de vergankelijkheid van deze dingen,
geen ijdelheid meer
bij grote en kleine overwinningen
en geen neerslachtigheid na een nederlaag,
geen haken meer naar een ogenblik van vrolijkheid
of vlucht voor droevige momenten,
geen spijt meer over het verleden
of het vastklampen aan een geluksmoment,
en geen vrees meer voor situaties
waar je in terecht kunt komen.
Geen oog meer dat zich vestigt op het één
terwijl het zich afwendt van het ander,
geen oor meer, blij met een mooie stem
maar geprikkeld door een andere,
geen hand meer
die de aanraking met zijde
als een weldaad ondergaat,
terwijl hij een harig gewaad van zich werpt,
geen tong meer
die de smaak van honing geniet
en de kolokwint verafschuwt,
geen neus meer die muskus opsnuift
en zich afkeert van de bunzingdrek.
Geen hoog en diep meer,
geen voordien en nadien,
geen ‘ik’ en geen ‘ander’,
geen overeenstemming of verschil van mening
over al wat in de hemel en op aarde bestaat,
maar in plaats daarvan
een mysterieuze eenheid,
heilig en eeuwig,
ieder begrip en iedere beschrijving
te boven gaand,
waarin alle tegenstellingen oplossen,
begin en einde,
tijden en afstanden;
een eenheid die onveranderlijk en eeuwig is,
zonder deelhebbers –
en dat is liefde.

LEES OVER GESPREK MET DE ANDER

BESTEL GESPREK MET DE ANDER