Logon 2020-1

DOWNLOAD LOGON 2020-1 (PDF)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS

Een nieuw decennium, een nieuw élan

Meer dan ooit, sneller dan ooit, is de wereld aan het veranderen. Oude structuren lossen op, het belang van de oude wereld neemt in sneltreinvaart af en op het wereldtoneel komen nieuwe invloedssferen hun rechtmatige plaats opeisen. Het aanzicht van de aarde zelf verandert, enerzijds door toedoen van de mens, en anderzijds door de kosmische invloeden, die de mensheid in een nieuwe richting stuwen.

De missie van het moderne Rozenkruis, zoals die al bijna 100 jaar door het Lectorium Rosicrucianum in een voortdurend wisselende vorm wereldwijd wordt uitgedragen, omhelst in feite maar één woord, één gedachte: de mens is een goddelijke creatie, die het goddelijke vergeten was, maar nu wereldwijd bezig is het terug te vinden. Daarom: naast alle zorgelijke ontwikkelingen die we zien, en die wij als geboorteweeën zouden kunnen duiden, sluiten wij allerminst de ogen voor de talrijke creatieve oplossingen die in vaak jonge breinen opkomen. Worden wij ons daarvan bewust!

LOGON.media is primair virtueel, een virtuele omgeving op het internet. Het is een digitale gemeenschap van geëngageerde mensen, verwonderde mensen, denkende mensen wereldwijd die zich in deze nieuwe tijd bewogen voelen, en hun visies en gedachten willen delen met ieder die er belang in stelt. Het tijdschrift Logon is de uitdrukking daarvan in gedrukte vorm, en in de Nederlandse taal.

Met nieuw élan willen we ons wijden aan Logon, zowel digitaal als analoog. Daarom verheugt het ons, met deze uitgave de eerste papieren editie van Logon in het Nederlands te kunnen presenteren.

Rozekruis Pers, Redactie Logon

GA NAAR LOGON.MEDIA

 • De andere Johann Valentin Andreae – Dick van Niekerk
 • Ontmoeting – Gunther Friedrich
 • Ontmoeting op de Shivapuri – Horst Mattäus
 • Brief aan een jonge zoeker – C.M.
 • Scheppende dialoog, dialoog in het niet-weten – K.S.
 • De andere toestaan om te zijn – Maria Galantino
 • De droom, een realistische ervaring – Jonathan Tsanaktsidis
 • Levenslang en Lichtdrang – Johan van der Cammen
 • Zielentijd – Kesy Bender
 • Ontmoetingen in het bejaardenhuis – Silke Kittler
 • Luke Skywalker en Yoda, de ontmoetingmet de innerlijke meester – Thomas Schmidt
 • De Oepanishaden en de oude doctrine van het zelf – Horst Mattäus
 • Vier interviews over het ware zelf – Carin Rücker
 • Over het werk van de Stichting Rozenkruis – Axel Janssen
 • Islam en Christendom – waar zij elkaar ontmoeten – Carin Rücker
 • Ontmoeting met het eeuwige, waar rozenkruisers en soefis elkaar de hand reiken – Gunther Friedrich
 • Ontmoeting met Chidr, een fictieve dialoog in Damascus – Gunther Friedrich

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS