12 De eenhoorn, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

LEES MEER OVER DE SYMBOLIEK VAN DE EENHOORN

De eenhoorn is een fabeldier dat het midden houdt tussen een paard, een ree en een geit. Het dier draagt op het voorhoofd een hoorn die een spiraal laat zien. Het heeft een grote, weelderige staart en gouden manen. Het heeft ook gespleten hoeven en een sik. In sommige afbeeldingen draagt een eenhoorn een gouden keten om de hals. 

De eenhoorn is een zeer oud symbool, dat over de hele wereld is terug te vinden. Ook in het Oude Testament van de Bijbel wordt de eenhoorn op diverse plaatsen genoemd, ondermeer in het boek Job. De eenhoorn symboliseert soms ook de Christus. 

De eenhoorn is een symbool van een hoog spiritueel ideaal. Het dier verbeeldt een éénpuntige gerichtheid op de waarden van het Licht of het Zijn. Wit is de kleur van de zuivere reinheid en is verbonden met een wil die is overgegeven en die wordt geleid door de geest. 

Niet de mens leidt zijn levenspad, maar van uur tot uur wordt hij als het ware gestuurd door een hogere zijns- of lichtkracht. Veel aspecten van het leven komen zo, schijnbaar vanzelfsprekend tot stand. De eenhoorn symboliseert dus die mens die zijn leven, lot en toekomst heeft toevertrouwd en overgegeven aan de goddelijke wil die vanuit het Licht tot hem komt. De mens probeert zich hier zo veel mogelijk éénpuntig op te richten. 

Het hieraan verbonden proces wordt ook wel de zevenvoudige weg genoemd. Het is om die reden dat er zeven roze waterlelies in het water groeien. De eenhoorn bevindt zich aan de andere kant van het water. ‘Aan de andere kant’ of ‘over het water’ wil zeggen dat er de nodige bewustzijnservaring is omtrent het Licht. Het proces van innerlijke groei is dan afgerond. 

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)