11 Eenwording, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

In ieder mens bevindt zich een verborgen stem van geluk. Het is de fluisterstem van een ongekend bewustzijn dat hem laat verlangen naar liefde, vrede en licht.

De mens die door de stille stem van dit pure bewustzijn wordt geraakt, ontwikkelt zich tot een zoekende mens met een hunkering naar kennis van zijn oorsprong en van het doel en de bestemming van zijn leven. Indien dit bewustzijn groter wordt, ontstaat een éénpuntige gerichtheid op dat ‘geluk’. Dit nieuwe bewustzijn wordt in dit wandkleed voorgesteld door een eenhoorn, die zijn hoorn hierop richt. 

De hemelse stad symboliseert net als in de andere wandkleden de niet te begrijpen kracht die door mensen God, Licht, Liefde of Zijn wordt genoemd. Het is deze creatieve kracht die onze oorsprong is en waarnaar de mens wil terugkeren. In dit wandkleed stelt de eenhoorn die mens voor, die onze wereld van materie, vormen en kleur is ontstegen. Hij is daaraan al dan niet letterlijk gestorven en teruggekeerd naar zijn oorsprong, het Licht. Hij is er één mee geworden. 

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht). Een foto van het wandkleed ‘eenheid’ is ook afgedrukt op de titelpagina van het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’.