Spreuken en citaten over bewustzijn – quotes, oneliners en aforismen

Bewustzijn is het meest fundamentele dat bestaat. Het universum en alles wat zich daarin bevindt wordt gecreëerd door de energie en de beweging van bewustzijn. De microkosmos en de macrokomos zijn niets meer dan bewustzijn dat zichzelf ordent.
Sri Aurobindo

De liefde is, evenals het verstand, een van de onderdelen van ons bewustzijn.
Georges Bernados

Alles in het universum, door alle rijken heen, is bewust, is voorzien van bewustzijn van zijn eigen soort en op zijn eigen vlak van perceptie.
Helena P. Blavatsky

Het kwaad komt voort uit een gebrek aan bewustzijn.
Boeddha

Als we ophouden om primair te denken aan onszelf en onze zelfhandhaving, ondergaan we werkelijk een heroïsche transformatie van bewustzijn.
Joseph Campbell

Het geheim van vooruit te komen in het leven is zich er op toe te leggen, altijd zo goed mogelijk en met volle bewustzijn te doen wat men onderneemt, zelfs de geringste kleinigheden.
Edouard Charton

De belangrijkste reden dat zich in de loop van het leven een ego vormt is, omdat het oorspronkelijke bewustzijn waarmee we worden geboren een tere ruimte is, die volledig open is en daardoor uiterst gevoelig en teer. Om deze zachte plek te beschermen kristalliseert zich er een ego omheen, een harde, ondoordringbare fortificatie.
Woei-Lien Chong

Uiteindelijk bereikt het bewustzijn een punt waarop het zijn eigen innerlijke openheid ervaart als continu met Dao. Dao is niet slechts out there, maar blijkt ook altijd al in jezelf aanwezig en volop werkzaam te zijn.
Woei-Lien Chong

Het helpt wanneer je beseft dat iedereen zijn best doet vanuit zijn of haar bewustzijnsniveau.
Deepak Chopra

Als we groeien in bewustzijn, zal er meer compassie en meer liefde zijn, en dan zullen de grenzen tussen religies en naties vervagen. Ja, we moeten afgescheidenheid overwinnen.
Ram Dass

Het bewustzijn van onwetendheid is een grote stap tot kennis.
Benjamin Disraeli

Geen probleem kan worden opgelost vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau van waaruit het is voortgekomen.
Albert Einstein

Velen zouden vrij zijn, als zij tot het bewustzijn van hun vrijheid konden komen.
Marie-Ebner-Eschenbach

In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijn.
Stanislav Grof

Wat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maakt.
Erich Fromm

Bewustzijn is als de zon. Wanneer deze op dingen schijnt, worden ze getransformeerd.
Thich Nath Hanh

Je raakt niks kwijt als je bewustzijn toeneemt, je ziet alleen alles in het juiste perspectief en herinnert je weer je werkelijke Zelf.
Judith Hamerlinck

Wij beseffen niet eens dat we op een klein eilandje van bewustzijn wonen waar misschien wel een eindeloze oceaan aan wezensvreemde geestestoestanden omheen ligt. Net zoals het spectrum van licht en geluid veel breder is dan wat wij mensen kunnen zien en horen, zo is het spectrum van geestestoestanden ook veel groter dan de gemiddelde mens waarneemt.
Yuval Noah Harari

Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
Carl Gustav Jung

Er is geen geboorte van bewustzijn zonder pijn.
Carl Gustav Jung

Als het ik-bewustzijn verdwijnt, dat wil zeggen als het ego oplost, is er puur besef. Bewustzijn is persoonlijk, besef is onpersoonlijk.
Jiddu Krishnamurti

Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders … Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud.
Jiddu Krishnamurti

Zonder het bewustzijn van de dood is het leven niets. Zonder het bewustzijn van het leven is de dood niets.
Gerrit Kromrij

Ik moet dus mezelf ervaren als een golf in de universele stroom. Deze ervaring schenkt mij diepe vreugde, omdat ze een kosmische zinservaring is, maar ook verdriet, omdat ze het offer van mijn ik-bewustzijn vraagt.
Ulrich Libbrecht

De huidige grensverleggende wetenschap wijst uit dat alles altijd overal is, en dat ons individuele bewustzijn dingen uit deze kosmische soep plukt en ze een plaats toekent in de ruimtetijd. Het is pure dwaasheid om de kracht van het veld te negeren omdat we er geen verklaring voor hebben.
Bruce Lipton

Niet het lichaam heeft bewustzijn, maar het bewustzijn heeft lichamen.
Nisargadatta Maharaj

Het bewustzijn te weten hoe men zichzelf bruikbaar kan maken, hoe de mensheid te helpen op vele manieren, vervult de ziel met edel vertrouwen, met bijna religieuze waardigheid.
Maria Montessori

Laat gewoon los. Laat je gedachten los over hoe je denkt dat je leven zou moeten zijn en verwelkom het leven dat een weg probeert te vinden in je bewustzijn.
Caroline Myss

God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
Plato

Geluk is die staat van bewustzijn welke voortkomt uit het bereiken van jouw waarden.
Ayn Rand

Vrijheid is de basisstructuur van het menselijk bewustzijn.
Jean-Paul Sartre

Alle leven is in werkelijkheid een en het Eenheidsbewustzijn is de hoogste graad van Bewustzijn, in tegenstelling tot gescheidenheid; uit het eerste ontstaat Gelukzaligheid en uit het laatste pijn.
Cyrill Scott

De mens heeft geen bewustzijn van de uitwendige voorwerpen zoals deze op zichzelf zijn, dus afgezien van de wijze waarop deze het menselijk lichaam beïnvloeden. De kennis bestaat alleen in het Bewustzijn, waarin alle verschijningsvormen van het Zijn volledig tot uitdrukking komen.
Baruch Spinoza

Acceptatie lijkt een passieve toestand, maar in werkelijkheid brengt het iets volkomen nieuws in deze wereld. Die vrede, een subtiele energievibratie, is bewustzijn.
Eckhart Tolle

Besef dat je perceptie van de wereld een weerspiegeling is van je bewustzijnsstaat.
Eckhart Tolle

Spiritueel zijn heeft niets te maken met wat je gelooft en alles met je bewustzijnsstaat.
Eckhart Tolle

Aldus is de echte wetende één met het kennisuniversum – alles wat u observeert is niets anders dan uzelf die het observeert. Wanneer u neerdaalt in de diepste basis van uw bewustzijn, vindt u daar het universum – niet het valse universum van objecten buiten uzelf, maar het echte universum, dat niet langer voorgesteld wordt als gescheiden in subject en object. Helemaal onderin uzelf valt u uit uzelf in de Realiteit.
Ken Wilber

Mijn leven heeft welzeker zijn grenzen, terwijl mijn bewustzijn daarentegen niet aan grenzen gebonden is. Met iets dat begrensd is iets onbegrensd navolgen, is zonder meer vermoeiend. Zhuang Zi

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER BEWUSTZIJN