De bewustzijnsschaal van David R. Hawkins, beschreven in Power vs. force

Is het mogelijk om het bewustzijnsniveau van iets of iemand in een getal uit te drukken? Ja, dat blijkt te kunnen. De Amerikaanse psychiater David R. Hawkins (1927-2012) ontwikkelde een bewustzijnsschaal van 0 tot 1000 die hij beschrijft in zijn boek ‘Power vs. force’ (zie afbeelding). Het meten van het bewustzijnsniveau van iets of iemand is gebaseerd op kinesiologie. Hawkins koppelde zijn schaal aan het chakrastelsel van de mens, formuleerde kwaliteiten die daarbij passen en deed tienduizenden kinesiologische testen om de bewustzijnsschaal te ijken en te valideren.

In de bewustzijnsniveaus van 0 tot 100 is er geen drang om te leven. Gevoelens van schaamte, schuld, apathie en verdriet gaan samen met een negatieve passiviteit. De niveaus van 100 tot 200 zijn vooral gericht op zelfhandhaving en worden gekenmerkt door een hyperactiviteit die voortvloeit uit angst, begeerte, boosheid en trots. De niveaus beneden 200 worden gerekend tot een vernauwd bewustzijn dat gericht op forceren en daarom destructief is voor het leven. Mensen met een bewustzijn dat kalibreert beneden 200 kunnen alleen groeien in bewustzijn als gevolg van pijn en lijden waardoor er een groot verlangen ontstaat om daarvan te worden bevrijd.

Hawkins komt tot de schokkende conclusie dat maar liefst 85 procent van de mensheid een bewustzijnsniveau heeft van minder dan 200. Tegelijkertijd is hij hoopvol omdat het algemene niveau van de mensheid in de afgelopen decennia is gestegen van iets minder dan 200 naar iets meer dan 200. Dat komt volgens hem omdat een beperkte groep hogere bewustzijnsniveaus heeft bereikt waar een sterke opwaartse werking vanuit gaat voor het geheel.

Aangezien de bewustzijnsschaal van Hawkins een logaritmisch karakter heeft, gaat er van een kleine verhoging van een bewustzijnsniveau een onevenredig grote invloed uit. Zo kan een individu met een niveau van 300 de negativiteit compenseren van 90.000 individuen met een niveau beneden 200. En een individu op met een niveau van 700 compenseert de negativiteit van maar liefst 70 miljoen individuen met een niveau beneden 200. Individuen en groepen kunnen de mensheid het beste van dienst zijn door het eigen bewustzijn te verruimen!

Mensen met bewustzijnsniveaus boven 200 zijn min of meer harmonieuze persoonlijkheden met een positieve kijk op het leven. Vanaf het niveau van 400 speelt het verstand een dominante rol. Veel beroemde wetenschappers en uitvinders functioneren op het niveau tussen 400 en 500. Een duidelijk omslagpunt ligt bij het niveau van 500, dat wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke liefde voor alles en allen die mogelijk is dankzij een geopend hartchakra. Vanaf het niveau van 700 is er sprake van verlicht bewustzijn.

Met de methode van Hawkins kan dus het bewustzijnsniveau van mensen worden vastgesteld. Ook is het mogelijk om daarmee het ‘waarheidsniveau’ van landen, bewegingen, kunstwerken, bouwwerken en geschriften te bepalen. Heavy metal music kalibreert op niveaus beneden 200, terwijl muziek van Bach kalibreert op 530. De kathedraal van Chartres kalibreert op 790, het megalithische monument Stonehenge op 599 en de piramiden in Egypte op 520. Werken van Rembrandt kalibreren op 700 en die van Michelangelo op 590. 

Het Oude Testament als geheel kalibreert op slechts 190, maar het bijbelboek Genesis kalibreert op 660 en Psalmen op 650. Het Nieuwe Testament als geheel kalibreert op 750 en de Bergrede (Mattheüs 5-7) op 955.  Andere vermeldenswaardige heilige geschriften zijn de Upanishads (970), de Bhagavad Gita (910), De Zohar (905), de Dhammapada (840), de Yoga Sutra’s (740) en de Koran (720).

Hawkins schrijft dat het christendom begon met de leringen van Jezus op het hoogste niveau van 1000. In de tweede eeuw daalde het naar 930 en in de zesde eeuw naar 540. In de periode van de kruistochten daalde het in de elfde eeuw verder tot het huidige niveau van 498. Het bewustzijn van Mohammed was 740, maar hedendaagse gewelddadige groeperingen die zich islamitisch noemen kalibreren op 130.

De waarde van de bewustzijnsschaal van David Hawkins ligt hoogstwaarschijnlijk meer in het bevorderen van begrip van en intrinsieke motivatie voor innerlijke ontwikkeling dan in het beoordelen van mensen, dingen en situaties met behulp van kinesiologische spiertesten. In het uitvoeren van dergelijke kalibraties kan een mens zich behoorlijk verliezen, niet iedereen is daarvoor geschikt en soms is het zelfs onethisch om dat te doen. Hawkins ontdekte dat de door hem ontwikkelde testmethode alleen betrouwbaar kan worden uitgevoerd door mensen met een bewustzijnsniveau boven 200 die niet atheïstisch zijn en dat de meest nauwkeurige resultaten worden verkregen door mensen die kalibreren op een niveau vanaf 400.

Het werk van Hawkins maakt duidelijk dat er hoop is voor de geschonden mensheid en toont aan dat er algemene onvergankelijke principes zijn waarvan we gebruik kunnen maken op de lange weg naar heelwording. Als we ontdekken dat we de mensheid het beste kunnen helpen door ons eigen bewustzijn te verruimen, komt natuurlijk de vraag op hoe we dat concreet kunnen doen. Hawkins raadt ons aan om weg te blijven van energievelden die het bewustzijn omlaag trekken en onszelf te verbinden met energievelden waar een verheffende werking vanuit gaat.

Bron: ‘Power vs. force – the hidden determinants of human behaviour’ door David R. Hawkins

 

Eén gedachte op “De bewustzijnsschaal van David R. Hawkins, beschreven in Power vs. force

Reacties zijn gesloten.