Citaten over uitvinden – spreuken over uitvindingen – aforismen over uitvinders

Je kunt me niet bang maken, ik ben een uitvinder.
Anoniem

Voor een uitvinder ben ik helemaal normaal.
Anoniem

Ik vind niets nieuws uit, ik gebruik meestal materiaal alleen maar op een andere manier.
Shigeru Ban

Een uitvinder is een mens die naar de wereld kijkt en niet tevreden is met de dingen zoals ze zijn. Hij wil alles wat hij ziet verbeteren, zodat de wereld daarvan kan profiteren.
Alexander Graham Bell

Wie van plan is iets verkeerds te doen, wordt een uitvinder van schandelijke verzinsels genoemd.
Bijbel, Spreuken 24:8

De vent die het eerste wiel uitvond was een idioot. De vent die de andere drie uitvond was een genie.
Sid Caesar

T.V. is een wonderlijke uitvinding: hetzelfde apparaat dat u en uw vrouw in slaap doet vallen, houdt uw buurman wakker.
Harold Coffin

Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risicoʼs nemen, spelregels breken, fouten maken en plezier hebben.
Mary Lou Cook

Uitvinden is een vaardigheid waarover sommige mensen beschikken en anderen niet. Maar uitvinden kun je leren.
Ray Dolby

Het leven is oneindig vreemder dan wat het menselijke denkvermogen ook kan uitvinden.
Arthur Donan Doyle

Men zou kunnen denken dat de geldwaarde van een uitvinding de beloning is voor de man die houdt van zijn werk. Maar … ik stel steeds weer vast dat mijn grootste vreugde, en dus ook mijn beloning, ligt in het werk dat voorafgaat aan wat de wereld ʻsuccesʼ noemt.
Thomas Alva Edison

Om te kunnen uitvinden heb je een goed voorstellingsvermogen en een hoop troep nodig.
Thomas Edison

Alleen een uitvinder weet, hoe aan anderen te ontlenen.
Ralph Waldo Emerson

We zijn allemaal uitvinders die uitvaren op een ontdekkingsreis op basis van een kaart waarvan geen duplicaat bestaat. De wereld is vol poorten, allemaal veelbelovende mogelijkheden.
Ralph Waldo Emerson

De digitale revolutie is van veel groter belang dan de uitvinding van het schrift of de boekdrukkunst.
Douglas Engelberg

Als we genieten van de grote uitvindingen van anderen, zouden we blij moeten zijn om anderen van dienst te zijn met onze uitvindingen, en dat zouden we gratis en royaal moeten doen.
Benjamin Franklin

Een ontwerper is een opkomende synthese van een kunstenaar, uitvinder, werktuigbouwkundige, doelgerichte econoom en strateeg.
Buckminister Fuller

Wat is een uitvinding? Het is de vondst van het gezochte.
Johann Wolfgang von Goethe

De uitvinding der boekdrukkunst is de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis.
Victor Hugo

Laten we morgen uitvinden in plaats van ons zorgen te maken over wat gisteren is gebeurd.
Steve Jobs

De mens gaat voortdurend door met het uitvinden van dingen.
Mikhail Kalashnikov

Een uitvinder is een vent die zijn opleiding niet al te serieus neemt.
Charles Kettering

Een uitvinder faalt 999 keer, en als hij slaagt, is hij binnen. Hij beschouwt zijn mislukkingen als oefeningen.
Charles Kettering

Uitvinden is een combinatie van hersenen en materialen. Hoe meer hersenen je hebt, des te minder materialen heb je nodig.
Charles Ketting

Het is met spreuken, als met alle uitvindingen: de beste zijn die, waarbij men zich ergert dat men niet zelf op de gedachte gekomen is.
G.C. Lichtenberg

Gerucht: de uitvinders van internet waren eigenlijk op zoek naar een middel tegen geheugenverlies.
Loesje

Wat als de uitvinder van het wiel wegbezuinigd was?
Loesje

God is geen uitvinding maar een ontdekking.
Immerio Massignan

De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen.
Martinus Nijhoff

Er bestaat geen opnieuw uitvinden van het wiel.
Sean Penn

Noodzaak is de moeder van de uitvinding.
Plato

Het is gemakkelijk iets te verbeteren als het is uitgevonden.
Romeins spreekwoord

Uitvinden is niet het creëren vanuit leegte – zo moet bescheiden worden toegegeven – maar uit het creëren vanuit chaos.
Mary Shelly

Mensen hebben alle grote uitvinders en ontdekkers uitgelachen.
John Sladek

Ik geloof niet dat er een sensatie is die zo door het menselijke hart gaat zoals die wordt gevoeld door de uitvinder die een creatie van zijn brein voor zich ziet uitvouwen tot succes … Zulke emoties zorgen ervoor dat een mens voeding, slaap, vrienden, liefde en alles vergeet.
Nikola Tesla

Uitvinding is het belangrijkste product van het menselijke creatieve brein.
Nicola Tesla

De grootste van alle uitvinders: het toeval
Mark Twain

ʻPer ongelukʼ is de beste uitvinding.
Mark Twain