Citaten over chaos – spreuken over wanorde

Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte.
Henry Brookes Adams

De muziek van Beethoven neigt ernaar zich te bewegen van chaos naar orde, alsof orde een noodzaak is voor het menselijk bestaan. 
Daniel Barenboim

Wie de chaos beschrijft, stelt orde op zaken.
Bergman

We leven in een regenboog van chaos.
Paul Cezanne

Kunst is de triomf over chaos.
John Cheever

Alle grote veranderingen werden voorafgegaan door chaos.
Deepak Chopra

De beschaving begint met orde, groeit met vrijheid en sterft met chaos.
Wil Durant

Alleen de domme heeft orde nodig, het genie beheerst de chaos. 
Albert Einstein

We aanbidden chaos omdat we ervan houden orde te produceren.
M.C. Escher

Elk denken is een poging om een weinig orde te brengen in de chaos die ons aanhoudend bedreigt.
Leopold Flam

Dwang kan alleen eindigen in chaos.
Mahatma Gandhi

In een wereld die politiek, sociaal en ecologisch in chaos verkeert, hoe kan het menselijk ras nog 100 jaar overleven?
Steven Hawking

We noemen het georganiseerde chaos.
Daniel Inman

In alle chaos is een kosmos, in alle wanorde is een verborgen orde.
Carl Gustav Jung

Het gaat allemaal om het vinden van kalmte in de chaos.
Donna Karan

Wat de een ervaart als een perfecte orde, is chaos voor een ander.
Dean Koontz

Het doel van het leven is te leven – niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen – maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuw.
Jiddu Krishnamurti

Chaos heeft de neiging groter te worden als je ‘m probeert op te lossen. 
Loesje

Chaos is niet alleen maar een theorie.
Loesje

Geen paniek, het is maar chaos.
Loesje

Ik heb zoveel chaos in mijn hoofd, dat mijn agenda bij me is weggelopen. 
Loesje

O, zoek nooit je geluk in de chaos van de wereld: hoe dieper je in jezelf keert, hoe hoger in de hemel je komt.
Otto Ludwig

Chaos temidden van chaos is niet grappig, maar chaos temidden van orde is wel grappig.
Steve Martin

Muziek schept orde uit chaos: ritme legt unanimiteit op het uiteenlopende, melodie legt continuïteit op aan het onsamenhangende, en harmonie legt verenigbaarheid op met het onlogische.
Yehudi Menuhin

Chaos is het woord dat we bedacht hebben voor een orde die we niet begrijpen.
Henry Miller

Je hebt chaos nodig in je ziel om geboorte te geven aan een dansende ster.
Friedrich Nietzsche

Chaos is een engel die verliefd wordt op een demon.
Christopher Poindexter

De onomkeerbaarheid van de tijd is het mechanisme dat orde voortbrengt uit de chaos.
Ilya Prigogine

Op elk gegeven moment is de publieke opinie een chaos van bijgeloof, verkeerde informatie en vooroordelen.
Antoine de Saint-Exupéry

Chaos is een naam voor een orde die verwarring opwekt in ons denkvermogens. 
George Santayana

Op elk gegeven moment is de publieke opinie een chaos van bijgeloof, verkeerde informatie en vooroordelen.
Gore Vidal

Indien men overhaastig begint te hervormen, voegt men aan de reeds bestaande chaos en ellende alleen maar chaos en ellende toe.
Ouyang Xiu

Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt.
Lao Zi, Daodejing strofe 64