41 Citaten van Nikola Tesla, excentrieke uitvinder van onder andere vrije energie, wisselstoom en radio

Nikola Tesla (1856-1943) is een van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis.  Hij sloot vriendschap met onder andere de spirituele leraar Vivekenanda, George Westinghouse, Mark Twain en een witte duif. Toen aan Albert Einstein gevraagd werd hoe het voelt om de slimste levende mens te zijn, antwoordde hij: ‘Dat weet ik niet, dat moet je vragen aan Nikola Tesla.’ En de fysicus Nassim Haramein heeft eens gezegd: ‘Als Nikola Tesla niet gecensureerd zou zijn, zouden we nu tussen de sterren kunnen reizen.’ Tesla was ervan overtuigd dat er fysieke buitenaardse beschavingen bestaan. 

Tesla werd vlak voor de Amerikaanse Burgeroorlog geboren en leefde tot halverwege de Tweede Wereldoorlog. Hij werd 86 jaar. De in Kroatië geboren Sevische, maar tot Amerikaan genaturaliseerde Tesla was een excentriek genie. Hij deed meer uitvindingen dan Edison en ontdekte de radio eerder dan Marconi. Tesla’s uitvindingen omvatten het wisselstroomsysteem dat onze huizen van elektriciteit voorziet, radio, draadloze energie- en lichtoverdracht, röntgenstralen en de teslaspoel. Hij ging in tegen Einsteins relativiteitstheorie en ontwiep vliegtuigen die verticaal opstijgen en landen. 

In de loop van zijn leven verhuisde Tesla naar New York. Hij woonde een tijd in Colorado Springs en keerde toen weer terug naar New York, waar hij twee laboratoria had. Hij werkte voor Thomas Edison, maar werd later zijn grootste rivaal. Zijn vele eigenaardigheden omvatten een obsessie met getallen die deelbaar zijn door drie, fanatiek gokken en een bijna pathologische smetvrees. 

Diverse vrouwen werden verliefd op hem, maar Tesla bleef bewust vrijgezel als middel voor zelfbeheersing, in de overtuiging dat hij zo beter wetenschappelijk kon denken. Hij sliep zelden langer dan een paar uur achter elkaar en bleef vaak dagenlang wakker. Meestal sprak hij met zachte stem, maar hij gaf ook complete shows weg en doorspekte zijn lezingen met een bijna magisch vertoon van licht en energie. Zijn teslaspoel kon bliksem door zijn lichaam en zelfs 42 meter de lucht in schieten. 

Hij was een wereldberoemde wetenschapper en lid van de beau monde, maar stief alleen en berooid, omdat hij miljoenen aan royalties had overgedragen aan zijn vriend George Westinghouse om diens onderneming te redden.

Hieronder volgt eerst een verzameling citaten van Tesla (uit met name zijn autobiografie ‘My inventies’ pdf)en daarna een gedeelte over vrije energie uit het boek ‘Nikola Tesla, een leven vol elektriciteit’ van David J. Kent.

CITATEN, SPEUKEN EN AFORISMEN VAN NIKOLA TESLA

 • Als ik terugkijk op de gebeurtenissen in mijn leven, dan realiseer ik me hoe subtiel de invloeden zijn die onze bestemmingen vormen. 
 • Als je alleen de grootsheid van de getallen 3, 6 en 9 kende, dan zou je de sleutel tot het universum hebben (369).
 • Als je de geheimen van het universum wil vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.
 • Als ze je gek noemen, herinner je dan dat grote ideeën niet komen van gemiddelde denkgeesten.
 • Anti-sociaal gedag is een kenmerk van intelligentie in een wereld van conformisten.
 • De dag waarop de wetenschap begint met het bestuderen van niet-fysieke verschijnselen, zal zij in een decennium meer vooruitgang maken dan in alle voorgaande eeuwen van haar bestaan.
 • De dag zal spoedig komen waarop ik zal laten zien dat de transmissie van elektriciteit en spraak zonder gebruik te maken van kabels mogelijk is.
 • De laatste 29 dagen van de maand zijn het zwaarste.
 • De progressieve ontwikkeling van de mens is vitaal afhankelijk van uitvinding.
 • Drie mogelijke oplossingen voor het grote probleem van het vergroten van de menselijke energie kunnen worden gevonden in drie woorden: voeding, vrede, werk.
 • Een wetenschapper streeft niet naar directe resultaten. Hij verwacht niet dat zijn geavanceerde idealen snel zullen worden opgepakt. Zijn werk lijkt op het planten van iets voor de toekomst. Het is zijn plicht om het fundament te leggen voor hen die nog komen, en de weg te wijzen. Hij leeft, werkt en hoopt.
 • Elektrische energie is overal aanwezig in onbegrensde hoeveelheden en kan de machines van de wereld aandrijven zonder steenkool, olie of gas.
 • Elk levend wezen is een machine die wordt aangedreven door het raderwerk van het universum. Hoewel het lijkt dat het alleen wordt beïnvloed door zijn directe omgeving, reikt zijn invloedssfeer uit tot een oneindige afstand.
 • Elke inspanning die onder dwang wordt verricht is een offer van levensenergie. Ik heb nooit zo’n prijs betaald. Integendeel, ik gedijde op mijn gedachten.
 • Er zouden inspanningen moeten worden verricht om het onrechtvaardige en wrede slachten van dieren, wat destructief voor onze moraal moet zijn, te stoppen.
 • Geen enkel apparaat voor vrije energie zal ooit worden toegestaan de markt te bereiken.
 • Geld vertegenwoordigt niet zoveel waarde als de mens eraan heeft toegekend. Al mijn geld is geïnvesteerd in experimenten die mij in staat stelden ontdekkingen te doen waardoor de mensheid een wat gemakkelijker leven kan leiden.
 • Het geschenk van onze mentale kracht komt van God, het Goddelijke Wezen, en als we onze denkgeesten concentreren op die waarheid, worden we afgestemd op die grote kracht.
 • Het gevoel groeit voortdurend in mij, dat ik de eerste was die de groet van de ene planeet naar de andere hoorde.
 • Het kan mij niet schelen dat ze mijn idee gestolen hebben. Ik maak me zorgen omdat ze zelf geen ideeën hebben.
 • Het leven is een vergelijking die niet is op te lossen, maar deze bevat wel bepaalde bekende factoren.
 • Het verlangen dat mij leidt in alles wat ik doe is het verlangen om de krachten van de natuur te benutten in dienst van de mensheid.
 • Hoewel we vrij zijn om te denken en te handelen, worden we als de sterren van het firmament tezamen gehouden. Die bindingen kunnen we niet zien, maar wel voelen.
 • Ik heb niet gefaald; ik heb alleen maar 10.000 manieren gevonden die niet werken.
 • Mijn brein is slechts een ontvanger. In het universum is een kern waarvan we kennis, kracht en inspiratie verkrijgen. Ik ben niet doorgedrongen in de geheimen van die kern, maar ik weet dat deze bestaat.
 • Mijn methode is anders. Ik stort me niet in echt werk. Wanneer ik een idee heb, begin ik het op te bouwen in mijn verbeelding. Ik verander de constructie, breng verbeteringen aan en bedien het apparaat in mijn denkgeest.
 • Ons gehele biologische systeem, het brein en de aarde zelf werken op dezelfde frequenties.
 • Onwetendheid is grootste tegenwerkende kracht die menselijke vooruitgang vertraagt, en werd door Boeddha ‘het grootste kwaad in de wereld’ genoemd.
 • Uitvinding is het belangrijkste product van het menselijke creatieve brein. Het ultieme doel is het volledige meesterschap van de denkgeest over de materiële wereld, het benutten van de menselijke natuur voor de menselijke behoeften.
 • In de eenentwintigste eeuw zal de robot de plaats innemen die slavenarbeid in oude beschavingen bezat.
 • In de gehele ruimte is energie. Is die energie statisch of kinetisch?. Als deze statisch is, is er ijdele hoop. Als deze kinetisch is – en we weten zeker dat het dat is – dan is het een kwestie van tijd tot de mensheid erin slaagt haar machines te koppelen aan het raderwerk van de natuur.
 • Laat de toekomst de waarheid vertellen, en evalueer een ieder aan de hand van zijn werk en prestaties. Het heden is van hen; de toekomst, waarvoor is werkelijk heb gewerkt, is van mij.
 • Onze deugden en mislukkingen zijn onscheidbaar, zoals kracht en materie. Wanneer ze worden gescheiden, is er geen sprake meer van mens.
 • Onze zintuigen stellen ons in staat om slechts een minuscuul deel van de uiterlijke wereld waar te nemen.
 • Teneinde elkaar te leren kennen moeten we reiken voorbij de sfeer van onze zintuiglijke waarnemingen.
 • Vrede kan alleen komen als gevolg van universele verlichting.
 • Wanneer draadloos perfect is toegepast zal de gehele aarde omgevormd zijn in een gigantisch brein, wat het in feite ook is, waarin alle dingen deel zijn van een werkelijk en ritmisch geheel. We zullen in staat zijn direct met elkaar te communiceren, onafhankelijk van de afstand.
 • Wat de ene mens God noemt, noemt een andere de wetten van de natuurkunde.
 • We hunkeren naar nieuwe sensaties, maar worden snel daar spoedig onverschillig voor. De wonderen van gisteren zijn vandaag gewone gebeurtenissen.
 • Wees alleen, dat is het  geheim van uitvinding; wees alleen. Dan worden ideeën geboren.
 • We moeten opnieuw de waarheid leren dat we kunnen genezen. Het geneesmiddel is in onze harten en ook in het hart van het dier dat we het universum noemen.

HET WEGMOFFELEN VAN ‘GRATIS ENERGIE’

Eén van de hardnekkigste theorieën luidt dat Tesla heeft ontdekt hoe iedereen op aarde ‘gratis energie’ kan krijgen en dat deze ontdekking werd weggemoffeld omdat het bedrijfsleven mensen dan niet meer voor energie kon laten betalen. 

Tesla werkte inderdaad aan een manier om energie te halen uit kosmische straling, stralingsenergie, de elektrostatische lading van de aarde en andere natuurlijke bronnen. Het verhaal gaat dat Tesla hierin vlak voor zijn dood is geslaagd, wat weinig geloofwaardig is, gezien zijn snel afnemende fysieke en mentale gezondheid in die periode. Daarom zou de FBI na zijn dood zijn ingebroken in zijn hotelsuite en zijn papieren hebben meegenomen: om te zorgen dat wij geen gratis energie zouden krijgen. Of dodelijke stralen. 

De gedachte aan gratis energie zou ook de reden zijn geweest voor J. Piermont Morgan om de financiering voor Wardenclyffe in te trekken: hij kon geen geld verdienen aan gratis energie en had geïnvesteerd in het koper dat werd gebruikt voor transformatorspoelen en stroomdraden. Morgan was een gehaaide zakenman, maar Tesla weerlegt zelf de bewering dat Morgan Wardenclyffe sloot vanwege gratis energie: hij zei dat ‘het zeer onredelijk was geweest om meer van hem te verwachten’.

Maar de gedachte dat de overheid of een rijke bankier handelt volgens een geheim plan om de wereld gratis energie te onthouden, is voor aanhangers blijkbaar te overtuigend om ervan af te stappen. We zouden niet langer afhankelijk hoeven zijn van fossiele brandstoffen omdat we onbeperkt gratis energie zouden hebben. Misschien is deze theorie zo hardnekkig omdat mensen dit een fijn idee vinden. […]

Tesla heeft nooit beweerd dat hij gratis energie had gecreëerd. Hij onderzocht de mogelijkheid om energie te halen uit kosmische straling, dat wil zeggen zonne-energie. Verder probeerde hij de energie van de aard te benutten met zijn project Wardenclyffe. Een grote dynamo zou worden afgestemd op de resonanties van de ruimte tussen de aarde en de ionosfeer. 

De energie zou staande golven vormen, zoals de golven die Tesla zei te hebben ontdekt in Colorado Springs. Deze golven konden worden doorgegeven tussen torens overal ter wereld, zodat de ruimte werd gevuld met elektromagnetische energie waarvan iedereen alle benodigde energie kon ‘downloaden’. De energie was dus niet ‘gratis’ in de zin dat die niet hoefde te worden opgewekt; wel kon ze worden ‘doorgegeven’ en gemakkelijk worden gebruikt, zonder draden of lokale elektrische nutsvoorzieningen. 

Tesla’s idee was blijkbaar technisch noch financieel haalbaar en zijn idee van relatief goedkope, direct beschikbare energie leverde uiteindelijk niets op. Maar dat weerhoudt de fans van ‘gratis energie’ er niet van om te klagen over de verdoezeling ervan. Misschien vinden we op een dag een manier om te beschikken over gratis energie. 

PRATEN MET BUITENAARDSE WEZENS

Tesla stelde in 1896 dat ‘de mogelijkheid om signalen te sturen aan buitenaardse wezens de uiterste toepassing was van [mijn] principe van de voortplanting van elektrische golven’. In zijn tijd in Colorado Springs werkte Tesla ijverig aan de ontwikkeling van draadloze communicatie en probeerde zijn langeafstandsverzending van radiogolven te perfectioneren. Tegelijkertijd werkt hij aan zij teslaspoel en schoot hij periodiek grote lichtflitsen de lucht in. Maar werden zijn ideeën over communicatie met buitenaardse wezens ook gestimuleerd doordat hij signalen opving van een verre planeet?

Tesla schrijft in zijn aantekeningen dat hij op een avond laat in zijn laboratorium werkte en wat ongewone signalen registreerde. Eerst dacht hij dat het willekeurig geluid betrof, maar toen merkte hij op dat ‘de veranderingen periodiek plaatsvonden en zo’n duidelijk aantal en een zo’n duidelijke volgorde hadden dat ze niet konden worden herleid tot een bij mij bekende oorzaak’.

Tesla wist zeker dat de veranderingen niet werden veroorzaakt door elektrische storingen, zoals die van de zon, het noorderlicht of aardmagnetisme, Latere aannames van anderen, die stelden dat hij atmosferische storingen had geregistreerd, wees hij af. Nee hij had iets anders waargenomen:

‘Iets later schoot me te binnen dat de storingen die ik had waargenomen, afkomstig zouden kunnen zijn van een intelligente besturende instantie. Hoewel ik de betekenis ervan niet kon ontcijferen, kon ik ze niet beschouwen als iets heel toevalligs. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik de eerste was die de begroeting van de ene planeet aan de andere hoorde. Deze elektrische signalen hadden een doel ….’

Tesla liet het ‘praten met planeten’ grotendeels varen toen hij terug was in New York, omdat hij het te druk had met ‘dringender werk’, zoals financiering krijgen voor Wardenclyffe. Maar hij bleef geloven dat ‘er geen onoverkomelijk obstakel was voor de bouw van een machine die een bericht naar Mars kon sturen, noch zou het heel moeilijk zijn om signalen te registreren die aan ons worden gezonden door de inwoners van die planeet’ – mits ze vaardige elektrotechnici zijn’.

De interesse voor deze theorie werd aangweakkerd door Margaret Storms ‘Return of the Dove’. Later stelde Arthur Matthews in zijn boek ‘The Wall of Light: Nikola Tesla and the Venusian Spaceship’ zelfs dat Tesla niet alleen met buitenaardse wezens praatte, maar er zelf één was! 

Bron: ‘Nikola Tesla uitvinder – een leven vol elektriciteit’ van David J. Kent