Citaten over wonderen – aforismen over verwondering

Als je niet gelooft in wonderen, bedenk dan dat je er zelf één bent.
Anoniem

Geloof in wonderen, maar reken er niet op.
Anoniem

Moeder worden is een wonder, moeder zijn een heel gedonder.
Anoniem

De schepping is wel vol wonderen, maar alles wat bewondering verdient, is door de regelmatige terugkeer onopvallend geworden.
Aurelius Augustinus

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we weten over de natuur.
Aurelius Augustinus

Wonderen ontstaan als je leeft vanuit liefde.
Gabrielle Bernstein

Geprezen zij de Heer om zijn trouw, hij heeft een wonder voor mij verricht, hij ontzette mij als een belegerde stad.
Bijbel, Psalmen 31:22

Heer, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
Bijbel, Psalmen 89:6

Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.
Bijbel, Psalmen 118:23

Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart.
Bijbel, Psalmen 119:129

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.
Bijbel, Psalmen 139:14

Niemand die een wonder doet in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken.
Bijbel, Marcus 6:5

Wie zich alleen maar thuis voelt in zijn eigen straat is de ware kosmopoliet, de reiziger par excellence. Hem is de gave der verwondering geschonken. Hem is gegeven wat de kenner onthouden wordt: verrassing.
Godfried Bomans

We dragen in ons de wonderen die we buiten onszelf zoeken.
Thomas Browne

Uit moeilijkheden ontstaan wonderen.
Jean de la Bruyere

Het wonder is niet door de lucht vliegen of over water lopen, maar te wandelen op de aarde. Chinees spreekwoord

Als alle dagen hetzelfde lijken, ben je blind geworden voor de wonderen in jouw bestaan. De remedie is eenvoudig; beter opletten.
Paulo Coelho

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.
Albert Einstein

Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. Het ene is niet ʻmoeilijkerʼ of ʻgroterʼ dan het andere. Ze zijn allemaal gelijk. Alle uitingen van liefde zijn maximaal. Er is geen rangorde of verschil in wonderen, er zijn geen moeilijke of gemakkelijke, grote of kleine wonderen, ze zijn allemaal gelijk. Alles dat uit liefde gedaan wordt is even waardevol.
Een cursus in wonderen

Op zichzelf zijn wonderen niet van belang. Het enige dat telt is hun Bron, die elke waardebepaling verre overstijgt. Wonderen op zich zijn niet het belangrijkste, want het enige dat werkelijk waarde heeft is de Bron waar wonderen vandaan komen. Die Bron is zo groot en speciaal, dat je als mens de waarde ervan nooit kunt bepalen.
Een cursus in wonderen

Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder. Wanneer liefde gegeven wordt ontstaan wonderen. De basis van het wonder is de liefde en dat is het enige dat een echt wonder is. Op die manier is alles dat door liefde ontstaat een wonder te noemen.
Een cursus in wonderen

Het lijkt wel alsof we tijdens onze jeugd het vermogen kwijtraken om ons over de wereld te verwonderen. Maar daarmee verliezen ze iets wezenlijks, iets wat filosofen weer tot leven proberen te wekken.
Jostein Gaarder

Verbazing is de grond van alle lyriek
Marnix Gijsen

Wie niet gelooft in wonderen is geen realist.
David Ben-Goerion

Ik ben er om me te verwonderen.
Johann Wolfgang von Goethe

Wonderlijker dan alle andere wonderen is dat het zijnde er is
Martin Heidegger

Verwondering vormt de basis van alle kennis.
Abraham Joshua Hesche

Het oordeel is het graf van de verwondering.
Fons Jansen

Waarom geloven mensen in God? Het kost niets en je maakt kans op een wonder.
Loesje

Wonderen genoeg in de wereld, maar we hebben zo weinig kastruimte.
De opa van Loesje

Wees als een kind- helder, liefdevol, spontaan, volledig flexibel en elk moment klaar om je te verwonderen en wonderen te accepteren.
Moeder Meera

Het plichtsgevoel moge een mens kwellen, het stelt hem ook in staat wonderen ten uitvoer te brengen.
Henry Louis Mencken

Verbaas u niet, verwonder u slechts.
Nederlands gezegde

Het begin van de wijsbegeerte is verwondering.
Plato

Waar vanzelfsprekendheid wordt gesuggereerd, moet verbazing een kans krijgen, waar het verleden voortdurend tot maatstaf wordt verheven, moet het heden zijn zeggingskracht terugkrijgen.
Paul Scheffer

Wijsheid begint met verwondering.
Socrates

Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is.
Wim Sonnevelt

De verwondering is niet zonder gevaar; zij zou een bestaan kunnen desintegreren. Waarschijnlijk is dat de reden waarom de verwondering een thema is, waarover veel wordt gepraat, maar ook een verschijnsel waaraan weinigen zich overgeven om van daaruit te denken en te leven.
Cornelis Verhoeven

Er zijn graden van hevigheid vanaf lichte verwondering via verrassing, verbazing en verbijstering tot aan ontzetting en ontsteltenis toe. Die graad van hevigheid wordt bepaald door de aard van de persoon en van de situatie. Wat de een verbaast, vindt de ander misschien vanzelfsprekend. Er kan zeker worden gesproken van een talent voor verwondering.
Cornelis Verhoeven

Verwondering is iets dat de mens overkomt. Het is een avontuur waarvan hij de afloop niet kan voorzien, een oefening in de, vrije val. En als avontuur is het een preludium op een open en belangeloze levenshouding. De verwondering plaatst de mens buiten zijn wereld en overkomt hem vanuit de wereld buiten zijn wereld.
Cornelis Verhoeven

Eén gedachte op “Citaten over wonderen – aforismen over verwondering

  1. Geeraers Ronald

    Zelf heb ik wel wat wonderen ervaren, meestal op een zeer onverwacht moment. Vooral word ik vanuit hogere sferen enorm op wonderbaarlijke manier beschermt, soms vraag ik mezelf af, ben ik misschien zelf een engel? Heb zelfs al eens een overleden dame bij auto ongeval terug terug tot leven gebracht.
    Allerliefste groeten
    Ronald Geeraers

Reacties zijn gesloten.