Citaten over censuur – spreuken over vrijheid van meningsuiting

Censuur is het kind van de angst en de vader van de onwetendheid.
Laurie Halse Anderson

Wat onthult censuur? Het onthult angst.
Julian Assange

Zonder reden ‘brand’ roepen in een volle schouwburg kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de vrijheid van meningsuiting.
Paul Cliteur

Censuur dient, evenals liefdadigheid, thuis te beginnen, maar, in tegenstelling tot liefdadigheid, dient het daar te eindigen. 
Calere Boothe Luce

Censuur is de moeder van de metafoor.
Jorge Luis Borges

Als iedereen applaudiseert, vraag je dan af wat je fout gedaan hebt. Als ze je censureren, vraag je dan af wat je juist gedaan hebt.
Charles Caleb Colton

De dreiging of angst voor geweld mag geen excuus of rechtvaardiging zijn om de vrijheid van meningsuiting te beperken.
Alan Dershowitz

Wetenschap kan alleen floreren in een sfeer van vrije meningsuiting.
Albert Einstein

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. 
Desiderius Erasmus

Censuur is reclame die betaald wordt door de overheid.
Frederico Fellini

Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat iedereen maar zwijgen kan wanneer en waar hij maar wil.
Ernst Ferstl

Als drukkers vastbesloten zijn on niets te drukken voordat ze er zeker van zijn dat het niemand zou beledigen, zou er heel weinig gedrukt worden.
Benjamin Franklin

Heb je ooit iemand horen zeggen: ‘Dat werk zou verboden moeten worden, want als ik het zou lezen zou ik erdoor beschadigd worden’?
Joseph Henry Jackson

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.
Sören Kierkegaard

Censuur is maar een mening.
Loesje

Censuur: wil ik de krant lezen, moet ik eerst aanvinken in welk land ik me bevindt. 
Loesje

Niets maakt zo nieuwsgierig als censuur.
Loesje

Geheimhouding, censuur, oneerlijkheid en het blokkeren van communicatie bedreigt alle basisbehoeften.
Abraham Maslow

Men kan niet het verleden uitwissen en moet dat ook niet proberen omdat het niet past in de toekomst.
Golda Meir

Vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid? Ja, op voorwaarde dat het wordt gereguleerd en gemodereerd door rechtvaardige, duidelijk vastgestelde limieten. Zonder dat zou er een anarchie en een vrijbrief zijn.
Benito Mussolini

Boeken kunnen niet vernietigd worden door vuur. Mensen sterven, maar boeken sterven nooit. Niemand en geen enkele kracht kan het geheugen afschaffen. In deze oorlog weten we dat boeken wapens zijn. En het is onderdeel van onze toewijding om ze altijd wapens te laten zijn voor de vrijheid van de mens. 
Franklin D. Roosevelt

Twee dingen vormen de basis van elke open samenleving – vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat. Als je die dingen niet heb dan heb je geen vrij land.
Salman Rushdie

De eerste voorwaarde voor vooruitgang is de verwijdering van censuur.
George Bernard Shaw

Sluipmoord is een extreme vorm van censuur. 
George Bernard Shaw

Zelfs met censuur is het internet een kracht voor verandering.
Peter Singer

De enige valide censuur van ideeën is het recht van mensen om niet te luisteren.
Tom Smothers

Censuur weerspiegelt het gebrek in vertrouwen van een samenleving in zichzelf. 
Potter Stewart

Denk zelf na en gun anderen het voorrecht om dat ook te doen.
Voltaire

De vrijheid van meningsuiting kan worden afgepakt, en dan zullen we dom en stil als schapen naar de slachtbank worden geleid.
George Washington