O Véu da Noiva. De sjaal van de bruid. Lied van Antônio Lázaro ter ere van Catharose de Petri

Antônio Lázaro uit Brazilië schreef het Portugese lied O Véu da Noiva (De sjaal van de bruid) ter ere van Catharose de Petri (1902 – 1990, fakkeldrager van het Rozenkruis 22), één van de stichters van De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. De tekst verwijst naar de zijden doek die Antonin Gadal (1877-1962), patriarch van de katharen, schonk aan Catharose de Petri.

Zij zegt daarover in een gepubliceerde toespraak: ‘Na de tweede ontmoeting met deze patriarch overhandigde hij mij ‘als herkenning en erkenning’ een door hemzelf ontworpen zijden doek, met als motief daarin: een witte duif met gespreide vleugels, in een azuren veld. U kunt begrijpen hoe groot mijn verwondering doch ook mijn innerlijke vreugde was. Korte tijd nadien ontving ik, eveneens uit handen van deze patriarch, een uit hout gesneden duif, nauwkeurig het evenbeeld van die, welke te zien is in het gewelf van de grot van Bethlehem, het innerlijkste heiligdom van de oude broederschap in Ornolac.’

Zij was zo verrast, omdat haar vele jaren eerder na toetreding tot de rozenkruisers een ‘goddelijke boodschapper’ in een visioen was verschenen’, waarover ze in een interview in het boek ‘Geestelijke leiders van ons volk’ van J.W. Jongedijk uit 1962 zegt: ‘Hij kwam uit een azuren gewelf, in de vorm van een zeer verlichte, witte etherische duif, symbool van de Heilige Geest.’  

Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van het lied ‘De sjaal van de bruid’ . De muziek is van Eugênio Matos.

Goden hebben rozen geplant in de Hof van Eden
Engelen besprenkelden de rozen met een fontein van levend water
En blauwe duiven oogstten de rozenknoppen
En sierden de sjaal van de bruid
Die de bruidegom ging ontmoeten
De bruid deed de sjaal om
En het wonder voltrok zich
De knoppen openden zich en de bloembladen werden vermenigvuldigd
Een blaadje voor ieder hart dat verbonden was met de bruid
En een zachte geur kwam van de rozen
Die werd opgenomen in de grote ethersfeer
Het is geur van de liefde van de bruid
Maar je kunt vragen: heeft liefde een geur?
Ja, het is de geur van de rozen!