Citaten over schrijven – aforismen over schrijvers

Een schrijver is iemand voor wie het schrijven moeilijker is dan het is voor andere mensen.
Leonard Bernstein

Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.
Bijbel, Jeremia 31:33

We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.
Bijbel, 1 Johannes 1:4

Alles wat je schrijft is een vertaling
Kadé Bruin

Schrijven, is kijken met je ogen dicht.
Remco Campert

Ik schrijf omdat ik niet weet wat ik denk totdat ik lees wat ik wil zeggen.
Flannery O Connor

Wie zich niet kan beperken, kan niet schrijven.
Nicolas Boileau

Schrijven is schrappen.
Godfried Bomans

Schrijven is het wegkappen en wegsnijden van overbodige delen.
Herman Brusselmans

Ik schrijf om mijn denkgeest te legen en mijn hart te vullen.
Paulo Coelho

De kunst van het schrijven is de kunst belangstelling te wekken.
Jacques Delille

De beste manier om met een onderwerp vertrouwd te raken is er een boek over te schrijven.
Benjamin Disraeli

Iedereen kan een schrijver worden. Het is de kunst om een schrijver te blijven.
Harlan Ellison

Er is scheppend lezen, zoals er scheppend schrijven is.
Ralph Waldo Emerson

Je schrijft niet omdat je iets wilt zeggen, je schrijft omdat je iets te zeggen hebt.
Scott Fitzgerald

Schrijven betekent: jezelf lezen.
Max Frisch

Schrijven is innerlijk toneel.
Hella S. Haasse

Goed begrijpen is het beginsel en de bron van goed schrijven.
Horatius

Wacht niet met schrijven tot je inspiratie hebt, maar schrijf net zolang tot je hebt ontdekt waar de inspiratie zich verstopt heeft.
Lisette Jonkman

Ik schrijf omdat het mij vervult. Ik doe het voor de pure vreugde, en als je iet kan doen met vreugde doe je het voor altijd.
Stephen King

Schrijven is zitten blijven totdat het er staat.
Kees van Kooten

Schrijven wil zeggen dat er stapje voor stapje een ik buiten jezelf ontstaat die je vertelt wat je bedoelt.
Rutger Kopland

Schrijven is een manier van leven. En als je geluk hebt komt daar geld uit voort.
Tim Krabbé

Eigenlijk zou je twee levens moeten hebben: één om te leven, en één om te schrijven. Die twee storen elkaar.
Tom Lanoye

De zin van het leven, die schrijf je zelf.
Loesje

Schreef ik net geschiedenis, was de inkt op.
Loesje

Wie zonder taalfouten schrijft, werpt de eerste klinker.
Loesje

We schrijven om het leven twee keer te proeven: op het moment zelf en in de terugblik.
Anaïs Nin

De rol van een schrijver is niet om te zeggen wat we allemaal kunnen zeggen, maar wat we niet kunnen zeggen.
Anaïs Nin

Tussen de waarheid en schrijven botert het niet.
Conny Palmen

De beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven.
Blaise Pascal

Schrijf, om begrepen te worden. Spreek om gehoord te worden. Lees om te groeien.
Lawrence Clark Powell

Alle grote epische dichters schrijven hun werken niet op basis van een aangeleerde vaardigheid maar terwijl ze bezield en bezeten zijn.
Plato

Ik wens je net zoveel plezier in het lezen, als ik had in het schrijven.
Francis Quales

Men moet zo weten te schrijven, dat de lezer zich verbeeldt dat de gedachten bij hemzelf zijn opgekomen.
Quintilianus

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.
Arthur Schopenhauer

We schrijven niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Ook zij zijn serieuze kinderen.
Isaac Bashevis Singer

Menig krantenredacteur zou er beter aan doen, in plaats van altijd maar artikelen te schrijven, af en toe eens te bidden, hij zou de wereld op die manier veel beter dienen.
Rudolf Steiner

Het is gemakkelijker tien delen over filosofie te schrijven, dan een beginsel in een daad om te zetten.
Leo Tolstoj

Om bondig te schrijven moet men over veel woorden beschikken.
Otto Weiss