Citaten over bron – spreuken over bronnen


LEES OVER DE BOVENSTAANDE CD’S EN BOEKJES OVER HET THEMA BRON

De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is.
Lucien Arréat

Geluk komt niet van buiten; in het hart rust de prachtige bron waaruit we levenskracht en gelukzaligheid putten.
Joseph von Auffenberg

Zie in jezelf. Daarbinnen is een bron van het goede die nooit ophoudt te stromen, zolang je niet ophoudt jezelf te onderzoeken.
Marcus Aurelius

Bij U is de bron van het leven.
Bijbel, Psalm 36:10

Benauwdheid en nood hebben mij getroffen, maar uw geboden zijn mij een bron van blijdschap.
Bijbel, Psalm 119:143

Moge je levensbron gezegend zijn.
Bijbel, Spreuken 8:28

Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.
Bijbel, Joël 3:18

Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Bijbel, Johannes 4:14

Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
Bijbel, Jakobus 3:11

Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
Bijbel, Openbaring 21:6

Egoïsme is de bron en samenvatting van alle fouten en ellende.
Thomas Carlyle

De loop van een rivier wordt bijna altijd afgekeurd door de bron.
Jean Cocteau

Wees een bron van vreugde en laat de critici en pessimisten maar klagen over de wereld.
Paulo Coelho

Wees geen poel met stilstaand water, maar een bron die overstroomt.
Paulo Coelho

Tijd is een rivier waarvan de bron en de monding nergens zijn.
Louis Dumur

Een persoon zijn betekent een autonome bron van actie zijn.
Emile Durkheim

De ziel, met deugd versierd, is een bron die nooit opdroogt. Zij is rein en niet troebel, drinkbaar en zoet, en dient de gemeenschap. Ze is rijk, kan geen schade toebrengen noch iets bederven.
Epictetus

De verborgen bron van je ziel moet opzwellen en murmelend naar de zee stromen; en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden.
Kahlil Gibran

Goed begrijpen is het beginsel en de de bron van goed schrijven.
Horatius

Om bij de bron te komen moet men tegen de stroom in zwemmen.
Stanislav Jerzy Lec

Verbeelding is de voornaamste bron van het menselijk geluk. Hoe meer dit in de mens aanwezig is, hoe gelukkiger de mens zal zijn.
Giacomo Leopardi

Verwarring is een bron van vernieuwing.
Loesje

Alle middelen zijn heilig als ze innerlijk noodzakelijk zijn. Alle middelen zijn zondig als ze niet stammen uit de bron van de innerlijke noodzaak.
Wassily Kandinsky

Geluk komt niet van buiten; in het hart rust de prachtige bron waaruit we levenskracht en gelukzaligheid putten.
John F. Kennedy

Men drinkt het water liefst uit de bron zelf.
Ovidius

Vele fortuinen hebben, evenals rivieren, een zuivere bron, maar als ze groot worden, worden ze modderig.
Jean Antoine Petit-Senn

Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
Bertrand Russel

Een belangrijk studieonderdeel van de jeugd zou eenzaamheid moeten zijn; omdat het een bron van geluk is, van gemoedsrust.
Arthur Schopenhauer

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
Angelus Silesius

Onwetendheid is de bron van alle kwaad.
Socrates

Iedere componist die zich er glorieus van bewust is dat hij een componist is, moet geloven dat hij zijn inspiratie ontvangt uit een bron die hoger is dan hijzelf.
John Philip Sousa

Hoe sterker het ego in jezelf is, hoe waarschijnlijker het is dat andere mensen volgens jou de belangrijkste bron van problemen in het leven zijn.
Eckhart Tolle

Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie. Wijsheid is de bron van deugd en van faam, verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het meest van genieten.
Alfred N. Whitehead

Een monnik vroeg aan zijn leermeester: ‘Wat is de weg?’ De meester antwoordde: ‘Een mens die met open ogen in een bron valt.’
Zen-koan